فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

530 : آیا اعتقاد به رجعت برگرفته از یهود است؟

احمد امین مصری می گوید: یهود در قول و اعتقاد به رجعت در تشیع نیز تأثیر داشته است.(1349)
پاسخ :
1- این گونه نیست که اسلام با یهودیت در همه امور مخالف باشد، و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در توصیف قرآن خطاب به آنان می فرماید: مصدقا لما معکم(1350)؛ این قرآن تصدیق کننده چیزی است که با شماست.
و نیز قرآن می فرماید: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم...(1351)؛ روزه بر شما مکتوب شد آن گونه که بر امت های پیشین نوشته و فرض شده است.
2- اعتقاد به رجعت به تبع روایاتی است که از طرق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده است، روایاتی که فوق حد تواتر است.

531 : آیا تمام احادیث رجعت از طرق شیعه وارد شده است؟

برخی از اهل سنت اشکال می کنند که احادیث تنها از طریق شیعه رسیده و لذا اعتباری ندارد.
پاسخ :
1- روایات شیعه در باب رجعت از طریق اهل بیت عصمت و طهارت است که به نص قرآن و حدیث کلامشان از عصمت برخوردار است و لذا اعتقاد به آن حتی بر اهل سنت نیز واجب است.
2- سر عدم طرح این مسئله در کتب اهل سنت شاید به این جهت باشد که رجعت تجلی امامت امامان شیعه است و در حقیقت اشاره به این نکته دارد که چون حق آنها غصب شده لذا خداوند دوباره آنها را به دنیا ارجاع داده و به ولایت کامل خواهد رسانید.

532 : آیا قول به رجعت مستلزم تناسخ باطل است؟

برخی می گویند: رجعت همان تناسخی است که در علم کلام به اتفاق آراء بطلان آن به اثبات رسیده است، زیرا با رجعت روح انسان به بدن باز می گردد.
پاسخ : این اشکال ناشی از سوء برداشت و عدم فهم دقیق معنای تناسخ است. تناسخ به معنای انتقال روح است در این دنیا از بدنی به بدن دیگر که مباین با بدن اول است و این عمل تا پایان عمر دنیا ادامه پیدا کند. در حالی که مورد رجعت در عصر و زمان خاصی است که در مورد برخی از اموات اتفاق خواهد افتاد و در آن وقت روح آنها به جسمشان منتقل خواهد شد آن گونه که در قیامت خواهد بود.