فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

528 : چه آثاری بر اعتقاد به رجعت مترتب است؟

در اعتقاد به رجعت آثار و فواید بسیاری مترتب است از آن جمله:
1- از آن جهت که عصر ظهور به مانند بهشت روی زمین است و از طرفی دیگر مفاد روایات رجعت مخصوص انسان های بسیار خوب و بسیار بد به این دنیا است، لذا این اعتقاد انسان را تشویق می کند تا بکوشد و مصداق انسان خوب گردد تا بتواند در عصر ظهور و حکومت حضرت مهدی علیه السلام به این فضیلت نایل آید.
2- از آنجا که انسان قبل از ظهور باید زمینه ساز ظهور مهدی علیه السلام باشد لذا بحث از رجعت اثر ترتیبی و جنبه عملی دارد.

529 : آیا رجعت با عقل و فلسفه سازگاری دارد؟

برخی معتقدند که رجعت با عقل و فلسفه ناسازگاری دارد:
1- اشکال عقلی
ولی الله دهلوی می گوید: رجوع معصیت کاران به جهاتی است:
الف: به جهت عذاب، که این ظلم است، زیرا عذاب آنها در آخرت است و تکرار آن در دنیا ظلم به حساب می آید.
ب: به جهت اذیت و آزار اوست، که در قبر تحقق یافته و لذا دوباره با رجعت عبث و بیهوده است.
ج: به جهت اظهار خیانت آنها به مردم است که این جهت در زمان و عصر آنها سزاوارتر است تا مردم آن عصر عبرت بگیرند.
د: با رجعت نیکان لازم می آید که به جهت دو بار مردن اذیت شوند.(1348)
پاسخ :

اولا:
عذاب کافران و گناه کاران بعد از رجعت از جمله عقوبات آنها به حساب می آید که مصلحت اقتضا کرده خشی از آن در این دنیا صورت پذیرد. پس محظور عقلی در بین نیست.
ثانیا:
اظهار خیانت گناهگاران نسبت به مردمی که در عصر آنها نبوده اند نیز موثر است و اگر در عصر آنها این جعت و عذاب صورت نگرفت به این جهت است که مردم به اجبار و الجاء نیفتند.
ثالثا:
مطابق روایات مرگ و نزع روح نسبت به اولیای الهی خصوصا انبیا و اوصیا همانند استشمام بوی خوش بهشت است.
2- اشکال فلسفی
می گویند: مرگ بدون استکمال حیات و خروج از قوه به فعل حاصل نمی شود و رجوع به دنیا بعد از مرگ در حقیقت رجوع به قوه بعد از فعلیت است که در فلسفه بطلان آن به اثبات رسیده است.
پاسخ : این اشکال در مرگ های طبیعی صادق است نه مرگ های اخترامی از قبیل قتل و مرض که حیات آنها در این موارد به فعلیت تامه نرسیده است.

530 : آیا اعتقاد به رجعت برگرفته از یهود است؟

احمد امین مصری می گوید: یهود در قول و اعتقاد به رجعت در تشیع نیز تأثیر داشته است.(1349)
پاسخ :
1- این گونه نیست که اسلام با یهودیت در همه امور مخالف باشد، و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در توصیف قرآن خطاب به آنان می فرماید: مصدقا لما معکم(1350)؛ این قرآن تصدیق کننده چیزی است که با شماست.
و نیز قرآن می فرماید: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم...(1351)؛ روزه بر شما مکتوب شد آن گونه که بر امت های پیشین نوشته و فرض شده است.
2- اعتقاد به رجعت به تبع روایاتی است که از طرق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده است، روایاتی که فوق حد تواتر است.