فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

523 : آیا رجعت از ضروریات تشیع است؟

اصل اعتقاد به رجعت مطابق رای گروهی از علمای امامیه از ضروریات مذهب به حساب می آید؛
شیخ حر عاملی می فرماید: همانا ثبوت رجعت نزد همه علمای معروف و مصنفین مشهور از ضروریات مذهب امامیه به حساب می آید و حتی عامه نیز از این موضوع باخبرند.(1335)
مرحوم مجلسی می فرماید: همانا اعتقاد به رجعت در همه عصرها مورد اجماع شیعه بوده و این مسأله مانند خورشید در وسط روز معلوم است.(1336)
علامه طباطبایی رحمة الله علیه می فرماید: روایات رجعت از طریق اهل بیت علیهم السلام به تواتر معنوی به ما رسیده است.(1337)
گر چه در معنای رجعت بین علما اختلاف شده و برخی آن را به معنای رجعت دولت گرفته اند، اما در اصل عقیده به رجعت اتفاق است، بلکه معنای معهود آن که همان بازگشت به این دنیا در عصر ظهور است معنای مشهور نزد علمای شیعه است.

524 : چرا متکلمین بحث از رجعت را در علم کلام مطرح می کنند؟

عوامل مختلفی در بحث از رجعت در علم کلام وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- رجعت از امور اعتقادی است که در روایات بسیاری به آن اشاره شده است.
2- رجعت با مسأله امامت ارتباط دارد، زیرا به این نکته اشاره دارد که امامان شیعه مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اند و لذا در عصر حکومت حضرت مهدی علیه السلام بازگشته و حکومت خواهند کرد.
3- رجعت از آنجا که از علایم قیامت و مربوط به معاد است لذا در عقاید بحث می شود.
4- رجعت زمینه ساز اعتقاد به معاد است، زیرا همان گونه که غیبت صغرا زمینه ساز غیبت کبرا و هموارکننده آن بود، قیامت صغرا نیز که همان رجعت است هموارکننده قیامت کبرا خواهد بود.
5- رجعت با مسأله ثواب و عقاب نیز ارتباط دارد زیرا در آن نشانه هایی است از عقاب و ثواب برای کسانی که در کمال کفر و یا ایمان به سر برده اند.

525 : درباره رجعت چه دیدگاه هایی وجود دارد؟

در مورد رجعت در این دنیا دیدگاه هایی وجود دارد:
1- رجعت همانند تمثلاتی است برای ارواح مومنین و ائمه اهل بیت علیهم السلام که از دنیا رفته اند و دوباره روح آنان ظهور کرده تصرفاتی در این عالم خواهند نمود.
این تفسیر گر چه به برخی از فلاسفه از قبیل: شاه آبادی و رفیعی قزوینی نسبت داده شده ولی با ظواهر ادله سازگاری ندارد.
2- مقصود از رجعت ظهور امام زمان علیه السلام و رجوع او به مردم به جهت اقامه توحید و عدل است. اصل این معنا گر چه صحیح است ولی اطلاق رجعت بر آن خلاف ظاهر ادله است.
3- مقصود از رجعت رجوع عده ای از اموات به این دنیا به جهت مصالحی خاص در عصر حکومت حضرت مهدی علیه السلام است. این قول رای مشهور و موافق ظواهر ادله می باشد.