فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

513 : چه علاماتی در عصر ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد؟

دانشمندان اسلامی به تبع روایات، علامات ظهور را بر دو قسم بعید و قریب تقسیم کرده اند. این تقسیم به لحاظ فاصله زمانی بین وقوع علامت و تحقق روز موعود است. علامات بعید و دور علاماتی هستند که قبل از ظهور در فاصله زمانی طولانی تحقق می یابد. این نوع علامات بسیارند و اکثر آنها در خارج تحقق پیدا کرده است. ولی علامت های قریب و نزدیک هر علامتی است که متصل به عصر ظهور بوده و دلالت بر قرب ظهور دارد، این نوع علامت ها را به علامات عصر ظهور می شناسیم.
از علامات قریب که در عصر و سال ظهور به وقوع می پیوندند می توان به فرو رفتن عده ای در سرزمین بیدا، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و... اشاره کرد.

514 : چگونه یک فرد می تواند عهده دار یک تحول بسیار بزرگ گردد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که سرآغاز تمدن جدید قرار گرفت خود مولود تمدن گذشته نبوده است، بنابراین انسان ها همیشه مولود شرایط تاریخی و مادی نمی باشند. هنگامی که رابطه پیوسته و تنگاتنگ انسان را با عالم غیب در نظر بگیریم این رابطه عمیق می تواند جهت دهنده انسان به سوی آینده ای جدید باشد و انسان ها را انعکاسی از واقعیت های پیرامون خود تلقی نکنیم.
امام منتظران نیز تجربه ای همسان با تجربه گرانقدر پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله خواهد داشت، و یک فتح بزرگ جهانی و تمدنی جدید را آغاز خواهد کرد. بدین ترتیب نقش عظیم یک شخصیت الهی در تغییر مسیر تاریخ آشکار خواهد شد.

515 : اگر باید امام را امام دیگر غسل دهد حضرت را چه کسی غسل خواهد داد؟

آری مطابق برخی از روایات امام را تنها امام باید غسل دهد، از جمله امام رضا علیه السلام فرمود: ان الامام لا یغسله الا الامام(1316)؛ امام را جز امام غسل نمی دهد.
بنابراین قدر مسلم آن است که یکی از امامان معصوم باید حضرت مهدی علیه السلام را بعد از رحلت غسل دهد. اما کدام یک از آن بزرگواران مراسم تغسیل و خاک سپاری را انجام می دهند؟
از روایات استفاده می شود که امام حسین علیه السلام بعد از رجعت، عهده دار این امر خواهد شد.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: ...جاء الحجة الموت فیکون الذی یلی غسله و کفنه و حنوطه و ایلاجه حفرته الحسین و لا یلی الوصی الا الوصی(1317)؛ ...مرگ حجت فرا می رسد پس متولی غسل و کفن و حنوط و دفن او امام حسین علیه السلام است و کسی به جز وصی متولی امور وصی نمی شود.
و نیز مطابق روایتی دیگر فرمود: فاذا استقرت المعرفة فی قلوب المومنین انه الحسین علیه السلام جاء الحجة الموت فیکون الذی یغسله و یکفنه و یحنطه و یلحده فی حفرته الحسین بن علی علیه السلام و لا یلی الوصی الا الولی(1318)؛ چون معرفت و ایمان به امام حسین علیه السلام در دلهای مومنین استقرار یافت مرگ حضرت حجت فرا می رسد پس امام حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد و هرگز غیر از وصی، وصی را تجهیز و آماده برای خاک سپاری نمی کند.