فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

512 : آیا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور تکنولوژی کنونی را گسترش می دهد؟

قبل از پاسخ به این سؤال باید دو نکته را در نظر بگیریم:
1- هدف غایی از خلقت که مطابق برخی از آیات عبودیت در تمام سطوح است تنها و به طور کامل در عصر ظهور حضرت تحقق می یابد.
2- اسلام به هر دو جنبه انسان یعنی مادی و روحی او توجه دارد، ولی اصالت را با روح او قرار داده و اگر به امکانات و رفاهیات او توجه می کند به دید اصالتی نیست.
با توجه به این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که امام زمان علیه السلام هم از تکنیک روز استفاده می کند و هم در گسترش آن می کوشد ولی به مقدار ضرورت و در راستای اهداف خلقت بشر که همان پیاده شدن عبودیت مطلقه در تمام زندگی بشر است.

513 : چه علاماتی در عصر ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد؟

دانشمندان اسلامی به تبع روایات، علامات ظهور را بر دو قسم بعید و قریب تقسیم کرده اند. این تقسیم به لحاظ فاصله زمانی بین وقوع علامت و تحقق روز موعود است. علامات بعید و دور علاماتی هستند که قبل از ظهور در فاصله زمانی طولانی تحقق می یابد. این نوع علامات بسیارند و اکثر آنها در خارج تحقق پیدا کرده است. ولی علامت های قریب و نزدیک هر علامتی است که متصل به عصر ظهور بوده و دلالت بر قرب ظهور دارد، این نوع علامت ها را به علامات عصر ظهور می شناسیم.
از علامات قریب که در عصر و سال ظهور به وقوع می پیوندند می توان به فرو رفتن عده ای در سرزمین بیدا، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و... اشاره کرد.

514 : چگونه یک فرد می تواند عهده دار یک تحول بسیار بزرگ گردد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که سرآغاز تمدن جدید قرار گرفت خود مولود تمدن گذشته نبوده است، بنابراین انسان ها همیشه مولود شرایط تاریخی و مادی نمی باشند. هنگامی که رابطه پیوسته و تنگاتنگ انسان را با عالم غیب در نظر بگیریم این رابطه عمیق می تواند جهت دهنده انسان به سوی آینده ای جدید باشد و انسان ها را انعکاسی از واقعیت های پیرامون خود تلقی نکنیم.
امام منتظران نیز تجربه ای همسان با تجربه گرانقدر پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله خواهد داشت، و یک فتح بزرگ جهانی و تمدنی جدید را آغاز خواهد کرد. بدین ترتیب نقش عظیم یک شخصیت الهی در تغییر مسیر تاریخ آشکار خواهد شد.