فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

511 : آثار و برکات ظهور حضرت چیست؟

امتیازات ظهور حضرت مهدی علیه السلام بر چند نوع است:
1- یک نوع امتیاز مانند امتیاز وجود پیامبر و بودن انسان در عصر ایشان و دیگر امامان است. اگر ما در عصر آن حضرات بودیم چه آثار و برکاتی بر ما مترتب می شد که الان نیست، آن آثار و برکات بر انسان در عصر ظهور نیز مترتب می گردد.
2- یک سری امتیازات دیگری است که مخصوص عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. عصر ظهور حضرت عصری است که بهشت واقعی برای مردم در روی زمین تحقق یافته و عصر طلایی به حساب می آید، عصری که حتی برای پیامبر صلی الله علیه و آله نیز فراهم نشد، از همه جهت شرایط برای یک زندگی ایده آل فراهم است، عصری که در هیچ یک از نقاط عالم ظلم و تعدی نخواهد بود... و این امتیاز و اثر بسیار عالی است که انسان می تواند کسب کند.

512 : آیا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور تکنولوژی کنونی را گسترش می دهد؟

قبل از پاسخ به این سؤال باید دو نکته را در نظر بگیریم:
1- هدف غایی از خلقت که مطابق برخی از آیات عبودیت در تمام سطوح است تنها و به طور کامل در عصر ظهور حضرت تحقق می یابد.
2- اسلام به هر دو جنبه انسان یعنی مادی و روحی او توجه دارد، ولی اصالت را با روح او قرار داده و اگر به امکانات و رفاهیات او توجه می کند به دید اصالتی نیست.
با توجه به این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که امام زمان علیه السلام هم از تکنیک روز استفاده می کند و هم در گسترش آن می کوشد ولی به مقدار ضرورت و در راستای اهداف خلقت بشر که همان پیاده شدن عبودیت مطلقه در تمام زندگی بشر است.

513 : چه علاماتی در عصر ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد؟

دانشمندان اسلامی به تبع روایات، علامات ظهور را بر دو قسم بعید و قریب تقسیم کرده اند. این تقسیم به لحاظ فاصله زمانی بین وقوع علامت و تحقق روز موعود است. علامات بعید و دور علاماتی هستند که قبل از ظهور در فاصله زمانی طولانی تحقق می یابد. این نوع علامات بسیارند و اکثر آنها در خارج تحقق پیدا کرده است. ولی علامت های قریب و نزدیک هر علامتی است که متصل به عصر ظهور بوده و دلالت بر قرب ظهور دارد، این نوع علامت ها را به علامات عصر ظهور می شناسیم.
از علامات قریب که در عصر و سال ظهور به وقوع می پیوندند می توان به فرو رفتن عده ای در سرزمین بیدا، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و... اشاره کرد.