فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

507 : اگر حکومت حضرت حکومت عدل جهانی است پس چرا به شهادت می رسد؟

در مورد سؤال فوق می گوییم:
دلیل قطعی یا متواتری بر شهادت حضرت مهدی علیه السلام در دست نیست. آری کسانی که قائل به هادت حضرت شده اند به دو دلیل تمسک کرده اند:
الف:
روایات عام که دلالت دارد بر این که تمام امامان به مرگ غیر طبیعی از دنیا خواهند رفت.
از امام حسن علیه السلام نقل شده که فرمود: ما منا الا مسموم او مقتول(1303)؛ هیچ یک از ما امامان نیست جز نکه مسموم یا شهید می شود.
ب: روایات خاص که مربوط به شهادت امام زمان علیه السلام است که مطابق روایتی زنی به نام سعیده از طایفه بنی تمیم ایشان را به شهادت می رساند به این نحو که از بالای بام به هنگامی که حضرت در حال عبور است سنگی به سوی ایشان پرتاب می کند و با آن حضرت را به شهادت می رساند.(1304)
ولی در پاسخ می گوییم:
اولا:
مسأله شهادت حضرت مهدی علیه السلام با روایاتی که دلالت بر اصلاح عموم مردم در عصر ظهور ارد سازگاری ندارد.
ثانیا:
روایت عام را که دلالت بر مرگ غیر طبیعی عموم اهل بیت علیهم السلام دارد می توان به مورد امام هدی علیه السلام تخصیص زد.
ثالثا:
روایت شهادت حضرت مهدی علیه السلام به دست زن تمیمی از حیث سند تمام نیست.
رابعا: روایاتی وجود دارد که حضرت مهدی علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رحلت می کنند.
کلینی رحمة الله علیه به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ...چون معرفت و ایمان به حضرتش در دلهای مردم استقرار یافت مرگ حضرت حجت علیه السلام فرا می رسد. پس امام حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد.(1305)
زهری می گوید: حضرت مهدی علیه السلام چهارده سال زندگی می کند سپس به مرگ طبیعی از دنیا رحلت می کند.(1306)
ارطاه می گوید: به من خبر رسیده است که حضرت مهدی علیه السلام چهل سال زدگی می کند سپس به مرگ طبیعی در بستر خود می میرد.(1307)

508 : آیا در حکومت حضرت مهدی علیه السلام تمام مردم اصلاح خواهند شد؟

مطابق برخی از روایت اصلاحات حضرت مهدی علیه السلام فراگیر بوده و شامل همه افراد روی زمین خواهد شد.
از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند در آخرالزمان مردی را بر می انگیزاند که کسی از منحرفان و فاسدان نمی ماند مگر اینکه اصلاح گردد.(1308)
امام باقر علیه السلام می فرماید: هنگامی که حضرت قائم ما قیام کند دستش را بر سر بندگان خدا می گذارد و خردهایشان را جمع کرده (تمرکز می بخشد و رشد می دهد) اخلاقشان را کامل می کند.(1309)
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه علیها السلام می فرماید: خداوند از نسل این دو (حسن و حسین علیهم السلام) شخصی را بر می انگیزد که دژهای گمراهی را می گشاید و دل های سیاه قفل خورده را تسخیر می نماید.(1310)

509 : مقر حکومت امام مهدی علیه السلام بعد از ظهور کجاست؟

از برخی روایات استفاده می شود که مقر حکومت و به تعبیر دیگر پایتخت حکومت حضرت مهدی علیه السلام کوفه خواهد بود.
ابو بصیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابا محمد! گویا می بینم که قائم آل محمد با خانواده اش در مسجد سهله فرود آمده است. گفتم: آیا خانه او مسجد سهله است؟ فرمود: آری....(1311)
امام صادق علیه السلام از مسجد سهله یاد کرد و فرمود: آن خانه صاحب ما (حضرت مهدی علیه السلام) است زمانی که با خاندانش در آنجا سکونت گزیند.(1312)
امام باقر علیه السلام می فرماید: مهدی علیه السلام قیام می کند و به سوی کوفه می رود و منزلش را آنجا قرار می دهد.(1313) و نیز آن حضرت می فرماید: هنگامی که قائم ما قیام کند و به کوفه برود هیچ مومنی نیست مگر آنکه در آن شهر در کنار مهدی علیه السلام سکونت می گزیند یا به آن شهر می آید.(1314)
حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: روزگاری فرا رسد که این جا (مسجد کوفه) نمازگاه و مصلای مهدی علیه السلام گردد.(1315)