فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

506 : بین ظهور امام زمان علیه السلام و برپایی قیامت چه مقدار فاصله است؟

شیخ مفید رحمة الله علیه می فرماید: بعد از دولت قائم علیه السلام برای هیچ کس دولتی نخواهد بود مگر آنچه در روایات اشاره شده که اولاد حضرت جانشین ایشان خواهند شد، ولی دلیل قطعی و ثابتی بر آن نیست و اکثر روایات بر این دلالت دارند که مهدی علیه السلام این امت از دنیا رحلت نمی کند مگر چهل روز قبل از قیامت که در آن مدت هرج و مرج خواهد شد و علامت خروج اموات و قیام ساعت حساب و جزا است....(1300)
شیخ حر عاملی رحمة الله علیه در شرح و توضیح کلام شیخ مفید رحمة الله علیه می نویسد: شاید چهل روز ایام رجعت باشد و این عدد اشاره به کمی دوران حضرتش باشد چون مقدار زیاد را به هفتاد و مقدار کم را با عدد کمتر معرفی می کنند. و یا اینکه هر روز از آن چهل روز برابر هزار سال باشد.
چنان که خداوند می فرماید: و ان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون(1301)؛ یک روز نزد پروردگار مثل هزار سالی است که شما می شمارید.
و شاید مراد از قیامت قیامت صغرا باشد و البته اطلاق قیامت بر رجعت مانعی ندارد زیرا قیامت بر هر دو اطلاق می شود.(1302)

507 : اگر حکومت حضرت حکومت عدل جهانی است پس چرا به شهادت می رسد؟

در مورد سؤال فوق می گوییم:
دلیل قطعی یا متواتری بر شهادت حضرت مهدی علیه السلام در دست نیست. آری کسانی که قائل به هادت حضرت شده اند به دو دلیل تمسک کرده اند:
الف:
روایات عام که دلالت دارد بر این که تمام امامان به مرگ غیر طبیعی از دنیا خواهند رفت.
از امام حسن علیه السلام نقل شده که فرمود: ما منا الا مسموم او مقتول(1303)؛ هیچ یک از ما امامان نیست جز نکه مسموم یا شهید می شود.
ب: روایات خاص که مربوط به شهادت امام زمان علیه السلام است که مطابق روایتی زنی به نام سعیده از طایفه بنی تمیم ایشان را به شهادت می رساند به این نحو که از بالای بام به هنگامی که حضرت در حال عبور است سنگی به سوی ایشان پرتاب می کند و با آن حضرت را به شهادت می رساند.(1304)
ولی در پاسخ می گوییم:
اولا:
مسأله شهادت حضرت مهدی علیه السلام با روایاتی که دلالت بر اصلاح عموم مردم در عصر ظهور ارد سازگاری ندارد.
ثانیا:
روایت عام را که دلالت بر مرگ غیر طبیعی عموم اهل بیت علیهم السلام دارد می توان به مورد امام هدی علیه السلام تخصیص زد.
ثالثا:
روایت شهادت حضرت مهدی علیه السلام به دست زن تمیمی از حیث سند تمام نیست.
رابعا: روایاتی وجود دارد که حضرت مهدی علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رحلت می کنند.
کلینی رحمة الله علیه به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ...چون معرفت و ایمان به حضرتش در دلهای مردم استقرار یافت مرگ حضرت حجت علیه السلام فرا می رسد. پس امام حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد.(1305)
زهری می گوید: حضرت مهدی علیه السلام چهارده سال زندگی می کند سپس به مرگ طبیعی از دنیا رحلت می کند.(1306)
ارطاه می گوید: به من خبر رسیده است که حضرت مهدی علیه السلام چهل سال زدگی می کند سپس به مرگ طبیعی در بستر خود می میرد.(1307)

508 : آیا در حکومت حضرت مهدی علیه السلام تمام مردم اصلاح خواهند شد؟

مطابق برخی از روایت اصلاحات حضرت مهدی علیه السلام فراگیر بوده و شامل همه افراد روی زمین خواهد شد.
از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند در آخرالزمان مردی را بر می انگیزاند که کسی از منحرفان و فاسدان نمی ماند مگر اینکه اصلاح گردد.(1308)
امام باقر علیه السلام می فرماید: هنگامی که حضرت قائم ما قیام کند دستش را بر سر بندگان خدا می گذارد و خردهایشان را جمع کرده (تمرکز می بخشد و رشد می دهد) اخلاقشان را کامل می کند.(1309)
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه علیها السلام می فرماید: خداوند از نسل این دو (حسن و حسین علیهم السلام) شخصی را بر می انگیزد که دژهای گمراهی را می گشاید و دل های سیاه قفل خورده را تسخیر می نماید.(1310)