فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

497 : امام زمان علیه السلام یاتی بدین جدید یعنی چه؟

پاسخ : در بین برخی از مردم این مطلب زیاد مطرح می شود که حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور دین جدیدی را عرضه می کند در حالی که ما می دانیم مطابق نص قرآن پیامبر اسلام خاتم انبیا و دین او نیز خاتم ادیان است.
با مراجعه به مصادر حدیثی پی خواهیم برد که چنین تعبیری در مجامع حدیثی وجود ندارد و تنها تعبیراتی می بینیم که ممکن است کسی از مجموعه آنها چنین استنباط کند که حضرت علیه السلام دین جدیدی را می آورد لکن در جای خود هر یک از این تعبیرات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طبیعت هر نهضت و قیام و انقلابی گر چه تجدید نظر کردن در برنامه های گذشته بود و در صدد پیاده کردن امری جدید است، زیرا نوآوری از ارکان هر نهضت به شمار می آید ولی این بدان معنی نیست که از اصول اولی شریعت دست برداشته شود؛ زیرا حضرت، محیی الشریعه است و در صدد احیای همان شریعت جد خود می باشد، گر چه ممکن است آن را با اسلوب جدیدی پیاده نماید.
این مطالب هنگامی بیشتر روشن می شود که به نکات زیر توجه شود:
1- مطابق برخی روایات بخشی از احکام به جهت نبود شرایط و مقتضیات در عصر معصومین بیان نشده و تنها علمش نزد اهل بیت علیهم السلام باقی مانده است و در عصر ظهور آن احکام بیان خواهد شد.
2- بخشی از احکام به جهت ضایع شدن کتاب ها و احادیث تلف شده و به دست ما نرسیده است که قطعا نزد امام زمان علیه السلام موجود است و در عصر ظهور آنها را بیان کرده و به اجرا خواهد گذاشت.
3- در عصر غیبت به جهت دوری از امام معصوم، علما و فقها مامور به اخذ وظیفه از ادله ای هستند که غالب آن ها ظنی است و در نتیجه احکامی که استخراج می شود احکام ظاهری است نه واقعی، گر چه در عصر غیبت مامور به عمل به آنها هستیم ولی در عصر ظهور توسط امام زمان علیه السلام احکام واقعی عرضه می شود.
4- در طول تاریخ اسلام برخی از احکام کمتر به آنها عمل شده و یا اصلا در جامعه بیان نشده است همانند گرفتن جزیه با خفت و خواری از اهل ذمه در ممالک اسلامی، که به طور حتم این گونه احکام در عصر ظهور به اجرا در خواهد آمد.
5- تا عصر ظهور دیدگاه و سطح فکر و تعقل مردم بسیار بالا رفته و آمادگی و قابلیت هایی فوق العاده در فهم معارف دینی خواهد یافت که در نتیجه احتیاج به پاسخ گویی با انحای مختلف به این خواسته ها است.

498 : امام زمان علیه السلام یاتی بسلطان جدید یعنی چه؟

از امام باقر علیه السلام وارد شده که فرمود: به خدا سوگند گویا نظر می کنم به مهدی بین رکن و مقام که با مردم به... سلطان جدید از آسمان بیعت می کند.(1292)
پاسخ : در این عنوان احتمالاتی وجود دارد:
1- اینکه مقصود از سلطان جدید، اسلوب و روش جدید در اداره حکومت و شوون اجتماع باشد که بشریت نظیر آن را در هیچ نوع از حکومت ها و دولتها ندیده است؛ حکومتی در سطح کل جامعه بشری به تمام معنا اسلامی و مطابق با تمدن و پیشرفت بشری.
2- اینکه مقصود سلطنتی است که نسبت به سلطنت ها و حکومت های سابق بر خود جدید است ولی تجدیدکننده حکومت و سلطنت رسول خدا صلی الله علیه و آله در عصر خلافتشان می باشد.

499 : امام زمان علیه السلام به امر جدید قیام می کند یعنی چه؟

امام باقر در روایتی می فرماید: ...هر گاه که مهدی خروج کند به امر جدید و... قیام خواهد نمود.(1293)
درباره این عنوان چند احتمال وجود دارد:
1- مقصود از امر جدید طلب جدید است که شامل طلب فعلی و طلب ترک می شود، یعنی مجموعه ای از احکام جدید یعنی از آنجا که حضرت به واقع حکم می کند لذا در حقیقت به امر جدید قیام کرده است.
2- مقصود از امر جدید روش و برنامه فکری و عقیدتی جدید با روش های نوین است که در برخی از روایات به آن اشاره شده است.
3- مقصود از امر جدید امارت، خلافت و امامت باشد همان گونه که در آیه اولی الامر به آن اشاره شده است. و از آنجا که امارت و خلافت حضرت علیه السلام با سایر خلافت ها متفاوت است لذا نسبت به آنها جدید به حساب می آید.