فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

493 : در عصر ظهور وضع مساجد چگونه خواهد بود؟

در دوران ظهور دین و مذهب به سوی هدف اصلی هدایت می شود و جهت گیری و حرکت مذهبی در راه سعادت و رفاه و تعالی انسان قرار می گیرد، و از قشری گری و سطحی نگری و تجمل گرایی زاید - که کار مذاهب باطل یا منحرف است - دور می گردد. از این رو امام مهدی علیه السلام در آغاز رستاخیز خویش به پیرایش و آبادی ها از مظاهر تجمل گرایی ها و مصرف زدگی ها به ویژه در سازمان ها و موسسات مذهبی می پردازد. امام همه امکانات و نیروها را صرف هدف های اصلی مذهب می کند؛ یعنی برپایی عدالت و رفاه عمومی و نجات انسان ها از چنگال اهریمنی ظلم و محرومیت برای تحقق این آرمان ها به ضرورت تزیین معابد و مساجد و ظاهرسازی های بی محتوا و تشکیلات عریض و طویل به نام مذهب و دین ممنوع می گردد و همه مظاهر این گونه معابد ویران می شود و معابد به صورت ساده و بی آرایش و دور از هر گونه تزیین و تجمل در می آید.
عمر بن جمیع از امام باقر علیه السلام سؤال کرد: نماز گزاردن در مساجدی که نقش و نگار دارد (آیینه کاری، کاشی کاری و تزیینات دارد) چگونه است؟ امام فرمود: اکره ذلک و لکن لا یضرکم الیوم و لو قد قام العدل لرایتم کیف یصنع فی ذلک(1281)؛ این کار را خوش ندارم و در این روزگار این موضوع ضرری برای شما ندارد، لیکن اگر عدالت حاکم گردد خواهید دید که در این امور چگونه عمل می کند.

494 : آیا حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور مسجد الحرام و مسجد النبی را تغییر خواهد داد؟

کلینی و مفید با سند خود از ابو بصیر و او نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ان القائم علیه السلام اذا قام رد البیت الحرام الی اساسه و مسجد الرسول الی اساسه...(1282)؛ هنگامی که قائم قیام کند مسجد الاحرام را به اساس خود باز می گرداند و نیز مسجد نبوی را به اساس خود باز می گرداند....
پاسخ :
1- شیخ مفید این روایت را مرسلا از ابی بصیر نقل کرده و کلینی نیز با این سند آن را نقل نموده است: احمد بن محمد، عمن حدثه، عن محمد بن الحسین عن وهیب بن حفص عن ابی بصیر...؛ و معلوم است که سند ارسال دارد زیرا راوی از محمد بن حسین مشخص نیست.
شیخ طوسی رحمة الله علیه نیز در کتاب الغیبة(1283) حدیث فوق را نقل کرده ولی در سند آن علی بن ابی حمزه بطائنی است که از سردمداران واقفی ها و از دشمنان امام رضا علیه السلام به حساب می آید. نتیجه اینکه این روایت هیچ سند معتبری ندارد که قابل احتجاج باشد.
2- حضرت مهدی علیه السلام کسی است که مورد اعتماد شیعه و اهل سنت است و شیعه علاوه بر اعتماد، او را معصوم نیز می داند. او کسی است که مطابق روایات فریقین سیره ای پسندیده دارد و بعد از ظهورش زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. کسی که چنین اوصافی دارد هرگز شک و تریدی در عملکرد او نخواهد شد، در صورتی که مسجد الحرام و مسجد النبی را برای مصالحی خراب کرده و به اساس آن باز گرداند.
3- بر فرض صحت روایت ممکن است که توجیه آن این باشد: از آنجا که برخی از نواحی این دو مسجد به توسط سلاطین جور به جهت ریا و دیگر اهداف و یا با مال حرام و غصبی ساخته شده است، برای آنکه آثار ظالمین باقی نماند آنها را خراب می کند به جای اصلی آن باز می گرداند.
4- مطابق روایت صحیح مسلم پیامبر صلی الله علیه و آله قصد داشت که کعبه را خراب کرده و از نو بنا کند، ولی به جهت آنکه مردم تازه مسلمان بودند از این کار صرف نظر کرد.
مسلم در صحیح خود از عبدالله بن زبیر از عایشه نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا عائشة لولا ان قومک حدیثو عهد بشرک لهدمت الکعبة فالزقتها بالارض و جعلت لها بابین: بابا شرقیا و بابا غربیا وزدت فیها ستة اذرع من الحجر فان قریشا اقتصرتها حیث بنت الکعبة.(1284) حدیث دیگری نیز مسلم در همین باب نقل کرده است که برخی از سلاطین کعبه را خراب کرده و دوباره بازسازی کردند.(1285)

495 : آیا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور از ابوبکر و عمر انتقام خواهد گرفت؟

مجلسی به سندش از بشیر نبال از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هل تدری اول ما یبده له القائم علیه السلام؟ قلت: لا. قال: یخرج هذین رطبین غضین فیحرقهما...(1286)؛ آیا میدانی که اولین کای که قائم انجام می دهد چیست؟ بشیر گفت: خیر. حضرت فرمود: آن دو نفر را در حالی که تر و تازه هستند خارج کرده و هر دو را آتش خواهد زد.
پاسخ :
1- مجلسی رحمة الله علیه این حدیث را از کتاب فضل بن شاذان به سندش از بشیر نبال نقل کرده است. ولی توثیقی در کتب رجال برای بشیر نبال نرسیده و لذا روایت از این جهت ضعیف السند بوده و قابل احتجاج نیست.
2- بر فرض صحت سند روایت، همان گونه که اشاره شد مهم ترین کار امام مهدی علیه السلام اقامه حق و عدل است و این عمل مصداق بارز آن به حساب می آید.
3- در روایت تصریح نشده که مقصود از آن دو نفر کیست لذا ممکن است که مقصود برخی از خلفای بنی امیه یا بنی عباس باشند.
4- در صورت صحت حدیث از آنجا که امام مهدی علیه السلام معصوم بوده و عمل او عین عدل و حق است باید اهل سنت نسبت به این دو خلیفه تجدید نظر کرده و با دید دیگری به آنان نظر کنند.
5- مکانی که این دو نفر در آن دفن شده اند حجره پیامبر صلی الله علیه و آله به حساب می آید و هرگز حقی نداشتند که در آن دفن شوند، و از آنجا که کار حضرت اقامه عدل است لذا جسد آن دو را از آن مکان بیرون می آورد.