فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

492 : کثرت اموال در عصر ظهور از چه راهی حاصل می شود؟

در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد:
1- اینکه کثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به برکت وجود امام زمان علیه السلام در میان مردم اشد. این احتمال از جهاتی قابل مناقشه است:
اولا:
این نظریه خلاف قانون معجزات است، زیرا قرار نیست که همه کارها با معجزه صورت پذیرد. سعادت نسان که عصر ظهور زمینه ساز آن است در این است که از راه طبیعی به کمال خود برسد.
ثانیا:
سیاق روایات در این باب به تشکیل نظامی اقتصادی عادل اشاره دارد که بشر می تواند در پرتو آن درآمد کافی و وافر داشته باشد. و این معنا با اعجاز سازگاری ندارد.
2- اینکه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترش زراعت و کشاورزی و تجارت است، گر چه الطاف خداوند متعال نیز در توفیر این گونه نعمت ها موثر است.
3- اینکه توفیر مال به جهت دسترسی و سیطره بر بانک های بزرگ در عالم باشد، به جهت آن که بیشتر اموالی که در آنها نهفته اند غصبی و حرام و نامشروع است، لذا حکومت عدل جهانی آنها را به طور مساوات بین مردم تقسیم می کند.

493 : در عصر ظهور وضع مساجد چگونه خواهد بود؟

در دوران ظهور دین و مذهب به سوی هدف اصلی هدایت می شود و جهت گیری و حرکت مذهبی در راه سعادت و رفاه و تعالی انسان قرار می گیرد، و از قشری گری و سطحی نگری و تجمل گرایی زاید - که کار مذاهب باطل یا منحرف است - دور می گردد. از این رو امام مهدی علیه السلام در آغاز رستاخیز خویش به پیرایش و آبادی ها از مظاهر تجمل گرایی ها و مصرف زدگی ها به ویژه در سازمان ها و موسسات مذهبی می پردازد. امام همه امکانات و نیروها را صرف هدف های اصلی مذهب می کند؛ یعنی برپایی عدالت و رفاه عمومی و نجات انسان ها از چنگال اهریمنی ظلم و محرومیت برای تحقق این آرمان ها به ضرورت تزیین معابد و مساجد و ظاهرسازی های بی محتوا و تشکیلات عریض و طویل به نام مذهب و دین ممنوع می گردد و همه مظاهر این گونه معابد ویران می شود و معابد به صورت ساده و بی آرایش و دور از هر گونه تزیین و تجمل در می آید.
عمر بن جمیع از امام باقر علیه السلام سؤال کرد: نماز گزاردن در مساجدی که نقش و نگار دارد (آیینه کاری، کاشی کاری و تزیینات دارد) چگونه است؟ امام فرمود: اکره ذلک و لکن لا یضرکم الیوم و لو قد قام العدل لرایتم کیف یصنع فی ذلک(1281)؛ این کار را خوش ندارم و در این روزگار این موضوع ضرری برای شما ندارد، لیکن اگر عدالت حاکم گردد خواهید دید که در این امور چگونه عمل می کند.

494 : آیا حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور مسجد الحرام و مسجد النبی را تغییر خواهد داد؟

کلینی و مفید با سند خود از ابو بصیر و او نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ان القائم علیه السلام اذا قام رد البیت الحرام الی اساسه و مسجد الرسول الی اساسه...(1282)؛ هنگامی که قائم قیام کند مسجد الاحرام را به اساس خود باز می گرداند و نیز مسجد نبوی را به اساس خود باز می گرداند....
پاسخ :
1- شیخ مفید این روایت را مرسلا از ابی بصیر نقل کرده و کلینی نیز با این سند آن را نقل نموده است: احمد بن محمد، عمن حدثه، عن محمد بن الحسین عن وهیب بن حفص عن ابی بصیر...؛ و معلوم است که سند ارسال دارد زیرا راوی از محمد بن حسین مشخص نیست.
شیخ طوسی رحمة الله علیه نیز در کتاب الغیبة(1283) حدیث فوق را نقل کرده ولی در سند آن علی بن ابی حمزه بطائنی است که از سردمداران واقفی ها و از دشمنان امام رضا علیه السلام به حساب می آید. نتیجه اینکه این روایت هیچ سند معتبری ندارد که قابل احتجاج باشد.
2- حضرت مهدی علیه السلام کسی است که مورد اعتماد شیعه و اهل سنت است و شیعه علاوه بر اعتماد، او را معصوم نیز می داند. او کسی است که مطابق روایات فریقین سیره ای پسندیده دارد و بعد از ظهورش زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. کسی که چنین اوصافی دارد هرگز شک و تریدی در عملکرد او نخواهد شد، در صورتی که مسجد الحرام و مسجد النبی را برای مصالحی خراب کرده و به اساس آن باز گرداند.
3- بر فرض صحت روایت ممکن است که توجیه آن این باشد: از آنجا که برخی از نواحی این دو مسجد به توسط سلاطین جور به جهت ریا و دیگر اهداف و یا با مال حرام و غصبی ساخته شده است، برای آنکه آثار ظالمین باقی نماند آنها را خراب می کند به جای اصلی آن باز می گرداند.
4- مطابق روایت صحیح مسلم پیامبر صلی الله علیه و آله قصد داشت که کعبه را خراب کرده و از نو بنا کند، ولی به جهت آنکه مردم تازه مسلمان بودند از این کار صرف نظر کرد.
مسلم در صحیح خود از عبدالله بن زبیر از عایشه نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا عائشة لولا ان قومک حدیثو عهد بشرک لهدمت الکعبة فالزقتها بالارض و جعلت لها بابین: بابا شرقیا و بابا غربیا وزدت فیها ستة اذرع من الحجر فان قریشا اقتصرتها حیث بنت الکعبة.(1284) حدیث دیگری نیز مسلم در همین باب نقل کرده است که برخی از سلاطین کعبه را خراب کرده و دوباره بازسازی کردند.(1285)