فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

489 : عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام از حیث رشد تربیتی چگونه است؟

تکامل تربیت و بلوغ روحی انسان از جمله برنامه های مهم قیام امام مهدی علیه السلام است. حضرت برنامه خود را از این نقطه زیربنایی آغاز می کند تا برنامه های دیگر او به شایستگی انجام یابد و زمینه ها و شرایط و عوامل اصلی صلاح، شایستگی، بسامانی، رفاه، عدالت، دادگری، قانون شناسی، تعهدپذیری، مهرورزی، محبت، ایثار و فداکاری در سطح جامعه ها پدیدار گردد.
امام علی علیه السلام فرمود: ...و لو قد قام قائمنا لذهبت الشحنآء من قلوب العباد...(1273)؛ چون قائم ما قیام کند کینه ها از دل ها بیرون رود.
امام باقر علیه السلام فرمود: اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد... و اکمل به اخلاقهم(1274)؛ هنگامی که قائم ما رستاخیز کند دستش را بر سر مردم می گذارد... و اخلاق آنان را تکامل بخشد.

490 : حضرت مهدی علیه السلام در تقسیم اموال چگونه رفتار خواهد کرد؟

از جمله برنامه های حضرت مهدی علیه السلام اجرای اصل مساوات است. این اصل در آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام فراوان مورد تاکید قرار گرفته و ابعاد و جوانب آن شکافته شده و تبیین گشته است.
درباره دوران ظهور و تحقق اصل مساوات و گسترش برادری و برابری در سراسر اجتماعات احادیثی رسیده است که از بیان و محتوای آنها می توان کشف کرد که در دوران امام زمان علیه السلام مساوات اجتماعی در سطحی بسیار عالی عینیت می یابد که شاید چگونگی آن و فراگیری و عمق نفوذ آن در این روزگاران برای ما- با ذهنیت های موجود - پذیرفتنی نباشد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی...یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحا. فقال له رجال: و ما صحاحا؟ قال: التسویة بین الناس(1275)؛ به مهدی بشارتتان می دهم او از میان امت من برانگیخته می شود... ساکنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود. او مال را درست تقسیم می کند. مردی پرسیدن درست چیست؟ فرمود: میان همه به طور مساوی.

491 : وضعیت مردم در عصر ظهور از حیث رفاه اقتصادی چگونه است؟

از برنامه ها و اقدام های امام مهدی علیه السلام پدید آوردن رفاه اقتصادی در سطح کل جامعه بشری است. بخش عظیم و مهمی از مسائل عقب ماندگی و وابستگی و کمبود مواد غذایی به دو عامل بستگی دارد که با یکدیگر ارتباط دارند:
1- نظام اقتصادی استعمارگر حاکم بر جهان.
2- نظام سیاسی حاکم بر جامعه که همواره به زیان ملت های خود گام بر می دارند.
در رستاخیز ظهور حضرت مهدی علیه السلام این بندها و دام ها از سر راه برداشته می شود و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهانی و کشورها نابود می گردد.
احادیث درباره رفاه اقتصادی دوران ظهور بسیار است و شاید از جمله مسائلی باشد که بیشترین تاکید بر آن شده است، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعی باشد که در آن دوران در جامعه پدید می آید. و این دو با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند؛ زیرا که اجرای عدالت برای از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه آکل و ماکول است تا اقویا حق ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابراین، رفاه اقتصادی برای همه با اجرای اصل عدالت اجتماعی و بر پایی قسط قرآنی امکان پذیر است، بلکه رفاه و بی نیازی از میوه های درخت تناور عدل است و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگری و عدالت اجتماعی همگان را به زندگی درست و سازمان یافته می رساند.
امام صادق علیه السلام می فرماید: ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربها،...و یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یاخذ من زکاته لا یوجد احد یقبل منه ذلک. استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله(1276)؛ هنگام رستاخیز قائم ما، زمین با نور خدایی بدرخشد و شما به جست و جوی اشخاصی بر می آیید که مال یا زکات بگیرند، و کسی را نمی یابید که از شما قبول کند و مردمان همه به فضل الهی بی نیاز می گردند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: امت من در زمان مهدی علیه السلام به نعمت هایی دست یابند که پیش از آن و در هیچ دوره ای دست نیافته بودند. در آن روزگار آسمان باران فراوان دهد و زمین روییدنی را در دل خود نگاه ندارد.(1277)
در حدیثی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ...خداوند برای قائم علیه السلام گنج ها و معادن زمین را آشکار می سازد....(1278)
امام باقر علیه السلام فرمود: ...تطوی له الارض... فلا یبقی فی الارض خراب الا قد عمر...(1279)؛ ...زمین برای قائم ما در هم پیچیده می شود و... در زمین جای ناآبادی باقی نمی ماند....
همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: و تظهر له الکنوز...(1280)؛ ...برای قائم ما گنج ها آشکار می گردد....