فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

481 : آیا نوع حکومت حضرت مهدی علیه السلام همانند سایر حکومت ها است؟

می توان به طور جزم ادعا کرد که نوع حکومت حضرت مهدی علیه السلام شبیه هیچ یک از کومت های موجود در دنیا نیست زیرا:
اولا:
حضرت مهدی علیه السلام قرار است در عصر ظهورش اسلام را به تمام معنا به عنوان برنامه حکومتی عادل پیاده کند، و می دانیم که برنامه های اسلامی با هیچ یک از نظام های حکومتی جهان مطابقت و شابهت کامل ندارد.
ثانیا:
اساس و بنیاد حکومت های رایج در دنیا بر ظلم و تعدی استوار است حتی حکومت دموکراسی که بر اساس رای اکثریت استوار است در آن ظلم به اقلیتی است که حاکم و حکومت او را نپذیرفته است، در حالی که امام زمان علیه السلام یکی از اهداف اصلی حکومتش برچیدن ظلم و بی عدالتی و گسترش دل و داد در سطح کل جامعه است.
ثالثا:
همه نظام ها و قوانین موجود در جهان بر مادیت و اسقاط عنصر الهی در امور استوار است خواه به صراحت تصریح کرده باشند همانند مارکسیست ها یا ضمنا همانند هر حکومتی دیگر، در حالی که نظام حکومتی حضرت مهدی علیه السلام بر پایه معنویت و ربط انسان به خدا و تربیت جسم و روح استوار ست. لذا تمام قوانین حکومت حضرت قوانین الهی خواهد بود.
رابعا:
حکومت امام زمان علیه السلام نوع حکومتی است که تمام خواسته های مادی و معنوی بشر را که در دوره های قبل و حکومت های پیشین برآورده نشده است تامین خواهد کرد و مردم را از یأس و ناامیدی که از ناکامی حکومت های پیشین پدید آمده برطرف می سازد. و لذا در روایات آمده است: همانا دولت ما آخرین دولت است و برای هیچ اهل بیتی دولتی نیست جز آنکه قبل از ما مالک حکومت خواهند شد تا اینکه وقتی که سیره ما را دیدند نگویند: اگر ما مالک شده بودیم به مثل همین روش عمل می کردیم. و آن است گفتار خداوند متعال: و العاقبة للمتقین.(1258)

482 : امام زمان علیه السلام در مقابله با ستمگران و اجرای حدود و احکام الهی چگونه رفتاری دارند؟

امام مهدی علیه السلام در راه و روش خویش سازش ناپذیر است و در اجرای حدود و احکام الهی و مبارزه با ستمگران قاطعیتی خدایی دارد. چشم پوشی و مسامحه ای در راه و روش او نیست. از ملامت ملامت گران نمی هراسد، از هیچ مقام و قدرتی نمی ترسد و بدون هیچ گونه ملاحظه ای تبهکاران را کیفر می دهد.
قاطعیت، خصلت همه رهبران راستین الهی است و در امام مهدی علیه السلام این خلصت در حد اوج و کمال است و معیار پاک سازی اجتماعات بشری همین است.
امام باقر علیه السلام فرمود: قائم قیام می کند...بر اعراب سختگیر است و راه و روش او شمشیر بوده و در راه اجرای برنامه های الهی از ملامت ملامت گران بیم نمی کند.(1259)
امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند برای دوازدهمین امام از خاندان ما هر دشواری را آسان می گرداند و به دست او هر جبار سرسختی نابود می شود و هر شیطان سرکشی هلاک می گردد.(1260)

483 : آیا در عصر ظهور، زندگی بشر سامان می یابد؟

در زیارت نامه ها و روایاتی که درباره حضرت مهدی علیه السلام و عصر ظهور رسیده به زندگی اصیل و درست انسان در پرتو فروغ جاودانه تعالیم امام مهدی علیه السلام اشاره رفته است.
در زیارتی درباره حضرت مهدی علیه السلام می خوانیم: ...السلام علی ربیع الانام و نضرة الایام...(1261)؛ ...سلام بر بهاران زندگی مردمان و طراوت روزگاران....
امام حسین علیه السلام فرمود؛ منا اثنی عشر مهدیا... و آخرهم التاسع من ولدی و هو القائم بالحق یحیی الله به الارض بعد موتها...(1262)؛ در خاندان ما دوازده مهدی است... آخر آنان نهمین فرزند من است که به حق قیام کند و خداوند، زمین مرده را با به دست او زنده کند....
امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها... فرمود: یعنی خداوند زمین را با عدل قائم در رستاخیز ظهور او زنده می گرداند پس از آنکه از ستم فرمانروایان ضلالت مرده باشد...(1263)