فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

480 : آیا حکومت امام مهدی علیه السلام نژادی است؟

گر چه برخی ادیان منحرف و آیین های شبه دینی، معتقد به برتری برخی عناصر و انسان ها بر برخی دیگرند، لکن مطابق ادله ای که به آنها اشاره خواهیم کرد در حکومت و دولت حضرت مهدی علیه السلام نژادپرستی جایگاهی ندارد:
1- دعوت حضرت بر اساس احکام اسلامی است، و می دانیم که اسلام به طور صریح نژاد پرستی را نفی می کند، آنجاکه می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا أن اکرمکم عند الله اتقیکم(1251)؛ ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را از تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید [ولی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
اسلام دین عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و دسته خاصی ندارد، خداوند می فرماید: و ما أرسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون(1252)؛ ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا بشارت دهی و بترسانی ولی بیشتر مردم نمی دانند.
اسلام ملاک های جدیدی را برای برتری جویی قرار داده است که هیچ ارتباطی با نژادپرستی و عنصریت دارد:
الف: علم: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب(1253)؛ بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.
ب: تقوا: ان اکرمکم عند الله اتقیکم(1254)؛ همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
ج: جهاد: لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر و المجاهدین فی سبیل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجة...(1255)؛ [هرگز] افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستند با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان [ترک کنندگان جهاد ]برتری مهمی بخشیده....
2- دعوت حضرت مهدی علیه السلام و دولت او جهانی است و این نوع دعوت با نژادپرستی سازگاری ندارد.
3- مطابق برخی از روایات دولت حضرت مهدی علیه السلام دولتی متعادل و مخالف با نژادپرستی است.
الف: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حکم حضرت بر عرب شدید است.(1256) و اگر قرار بر حکومت نژادپرستی باشد این روایات متضافره بی معنا خواهد بود.
ب:
روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اصحاب خالص حضرت از نژادهای مختلف و از کشورهای مختلف هستند.
شیخ طوسی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که درباره اصحاب قائم علیه السلام فرمود: سیصد و سیزده نفر مرد به عدد اهل بدر از مکان های مختلف به سوی او می آیند.(1257)
مطابق برخی از روایات حضرت به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل خواهند نمود. و می دانیم که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله نفی هر گونه نژادپرستی بوده است.

481 : آیا نوع حکومت حضرت مهدی علیه السلام همانند سایر حکومت ها است؟

می توان به طور جزم ادعا کرد که نوع حکومت حضرت مهدی علیه السلام شبیه هیچ یک از کومت های موجود در دنیا نیست زیرا:
اولا:
حضرت مهدی علیه السلام قرار است در عصر ظهورش اسلام را به تمام معنا به عنوان برنامه حکومتی عادل پیاده کند، و می دانیم که برنامه های اسلامی با هیچ یک از نظام های حکومتی جهان مطابقت و شابهت کامل ندارد.
ثانیا:
اساس و بنیاد حکومت های رایج در دنیا بر ظلم و تعدی استوار است حتی حکومت دموکراسی که بر اساس رای اکثریت استوار است در آن ظلم به اقلیتی است که حاکم و حکومت او را نپذیرفته است، در حالی که امام زمان علیه السلام یکی از اهداف اصلی حکومتش برچیدن ظلم و بی عدالتی و گسترش دل و داد در سطح کل جامعه است.
ثالثا:
همه نظام ها و قوانین موجود در جهان بر مادیت و اسقاط عنصر الهی در امور استوار است خواه به صراحت تصریح کرده باشند همانند مارکسیست ها یا ضمنا همانند هر حکومتی دیگر، در حالی که نظام حکومتی حضرت مهدی علیه السلام بر پایه معنویت و ربط انسان به خدا و تربیت جسم و روح استوار ست. لذا تمام قوانین حکومت حضرت قوانین الهی خواهد بود.
رابعا:
حکومت امام زمان علیه السلام نوع حکومتی است که تمام خواسته های مادی و معنوی بشر را که در دوره های قبل و حکومت های پیشین برآورده نشده است تامین خواهد کرد و مردم را از یأس و ناامیدی که از ناکامی حکومت های پیشین پدید آمده برطرف می سازد. و لذا در روایات آمده است: همانا دولت ما آخرین دولت است و برای هیچ اهل بیتی دولتی نیست جز آنکه قبل از ما مالک حکومت خواهند شد تا اینکه وقتی که سیره ما را دیدند نگویند: اگر ما مالک شده بودیم به مثل همین روش عمل می کردیم. و آن است گفتار خداوند متعال: و العاقبة للمتقین.(1258)

482 : امام زمان علیه السلام در مقابله با ستمگران و اجرای حدود و احکام الهی چگونه رفتاری دارند؟

امام مهدی علیه السلام در راه و روش خویش سازش ناپذیر است و در اجرای حدود و احکام الهی و مبارزه با ستمگران قاطعیتی خدایی دارد. چشم پوشی و مسامحه ای در راه و روش او نیست. از ملامت ملامت گران نمی هراسد، از هیچ مقام و قدرتی نمی ترسد و بدون هیچ گونه ملاحظه ای تبهکاران را کیفر می دهد.
قاطعیت، خصلت همه رهبران راستین الهی است و در امام مهدی علیه السلام این خلصت در حد اوج و کمال است و معیار پاک سازی اجتماعات بشری همین است.
امام باقر علیه السلام فرمود: قائم قیام می کند...بر اعراب سختگیر است و راه و روش او شمشیر بوده و در راه اجرای برنامه های الهی از ملامت ملامت گران بیم نمی کند.(1259)
امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند برای دوازدهمین امام از خاندان ما هر دشواری را آسان می گرداند و به دست او هر جبار سرسختی نابود می شود و هر شیطان سرکشی هلاک می گردد.(1260)