فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

478 : در عصر ظهور کدامین مذهب حاکم است؟

شکی نیست که اسلام آخرین دین بشر از جانب خداوند متعال است. لذا خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به عنوان خاتم النبیین توصیف کرده، آن حضرت نیز تصریح به این نموده که بعد از خود پیامبری دیگر نخواهد بود. لکن سؤال این است که از بین مذاهب موجود کدامین مذهب از مذاهب اسلامی به اجرا در خواهد آمد؟
پاسخ : مطابق آیات و روایات فراوان دین حاکم در عصر ظهور دین اسلام است(1247)، ولی با ضمیمه کردن این آیات به آیه اکمال پی می بریم که مذهب رایج در عصر ظهور همان مذهب تشیع است.
خداوند متعال می فرماید: الیوم اکلملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا(1248)؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین [جاودان ] شما پذیرفتم.
در آن روز چه اتفاق افتاده است که خداوند به سبب آن دین خود را بر مردم کامل کرده و نعمت را بر آنان تمام نموده است و اسلام را همراه با آن پذیرفته است؟ کلید فهم این سؤال ها بررسی شان نزول آیه و روشن شدن مصدق کلمه الیوم در آیه شریفه است.
با مراجعه به روایات و بیان مفسرین در ذیل آیه فوق پی می بریم که شان نزول آیه قضیه ای است که در غدیر خم روز هیجدهم ذی حجه اتفاق افتاده است. در آن روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست حضرت علی علیه السلام را بلند کرده و او را به عنوان امام و خلیفه و جانشین بعد از خود معرفی کرده است. پس دین مرضی خداوند در عصر ظهور که بر همه ادیان غالب خواهد شد همان دینی است که در مذاهب تشیع یعنی پیروی از امام علی علیه السلام و یازده امام معصوم از فرزندان او متبلور شده است.
لذا خداوند متعال در سوره نور می فرماید: ... و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم...(1249)؛ و دینی را که برای آنها پسندیده است پیاده خواهد نمود.
این دین پسندیده همان دینی است که در روز غدیر خم با خط ولایت مستدام است.

479 : حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور با انحرافات فکری چگونه برخوردار خواهد کرد؟

یکی از مشکلاتی که امام مهدی علیه السلام با آن روبه رو می شود مشکل انحراف ها و برداشتها و تفسیرهای نادرستی است که در راه و روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است. این موضوع، مانع عظیمی بر سر راه امام مهدی علیه السلام است؛ زیرا کفر و کافر به سلاحی مجهز نیست و انسان بی اعتقاد، حقی را به نام اسلام واژگون نیاموخته است و برای او اصل یا اصولی را نادرست تفسیر نکرده و چیزی را به شکل انحرافی و نادرست به نام دین خدا در ذهن مردم جای نداده است و آیه یا حدیثی را به رأی و دلخواه خویش معنی نکرده است... این کار آسانی است، لیکن با مسلمان و مدعی خداشناسی که تعالیم دین یا بخش هایی از آن را به گونه ای انحرافی آموخته و معنای بسیاری از احادیث و آیات قرآنی را برعکس فهمیده است و... چگونه می توان روبه رو شد؟ و چه سان می توان به این طبقه فهماند که این افکار و اندیشه ها و تفسیر و تاویل ها که آنان و جامعه و پیشوایان و مبلغان مذهبی ایشان به نام دین آموزش داده اند و سال ها بلکه قرن ها گفته و تکرار کرده اند دین خدا نیست؟ در این جا مشکلاتی روی می دهند که در مورد کافران و بی اعتقادان وجود ندارد؟ این جریان یکی از موانع بزرگ بر سر راه امام مهدی علیه السلام است، زیرا در این جریان امام تنها با توده های ناآگاه رو در رو نیست، بلکه عاملین اصلی توجیه ها و تاویل ها و انحراف ها و تحریف ها نیز پشت سر آنان قرار دارند و همواره به تحریک افکار و فتنه گری مشغول اند. عاملان اصلی بر عکس تفسیر کردن قرآن و حدیث از سه جریان تشکیل می شوند:
1- روحانیان دنیادار و وابسته.
2- سرمایه داران و اشراف.
3- حکومت های به ظاهر اسلامی.
شاید بخشی از برنامه های کشتار گسترده و فراگیر امام مهدی علیه السلام در جامعه های اسلامی در این ارتباط باشد و به این علت باشد که مسلمانان به حربه اسلام انحرافی که در حقیقت ضد اسلام است به جنگ با امام بر می خیزند و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو می شود، البته در صورتی که از افکار و اندیشه های نادرست خویش دست بر ندارند.
امام صادق علیه السلام فرمود: ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیة. قلت: و کیف ذلک؟ قال أن رسول الله صلی الله علیه و آله أتی الناس و هم یعبدون الحجارة والصخور و العیدان و الخشب المنحوتة و ان قائمنا اذا قام اتی الناس وکلهم یتاول علیه کتاب الله و یحتج علیه به...(1250)؛ آزاری که قائم به هنگام رستاخیز خویش از جاهلان آخرالزمان بیند بسی سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر صلی الله علیه و آله از مردم جاهلیت دید. راوی می گوید: گفتم این چگونه می شود؟ امام فرمود: پیامبر به میان مردم آمد در حالی که ایشان سنگ و صخره و چوب و تخته های تراشیده را می پرستیدند و قائم ما که قیام کند مردمان همه از کتاب خدا برای وی دلیل می آورند و آیه های قرآن را تاویل و توجیه می کنند.
مشکل امام زمان علیه السلام مشکل توده های جاهل و نادانی است که در دوران عمر خود گرفتار بدآموزی های گسترده در تعالیم دین بوده اند و به رهبری و راهنمایی تزویرگران عالم نما از سر جهل رو در روی امام و منجی خویش می ایستند و با تحریک مدعیان دروغین علم دین با امام بر حق به ستیز بر می خیزند، و درگیری با حربه تاویل قرآن خواهد بود.
کوشش امام و رسالت او تطبیق دست و دقیق تعالیم قرآن بر مسائل حیات بشری و مشخص کردن حد و مرزهای تعالیم واقعی احکام است.

480 : آیا حکومت امام مهدی علیه السلام نژادی است؟

گر چه برخی ادیان منحرف و آیین های شبه دینی، معتقد به برتری برخی عناصر و انسان ها بر برخی دیگرند، لکن مطابق ادله ای که به آنها اشاره خواهیم کرد در حکومت و دولت حضرت مهدی علیه السلام نژادپرستی جایگاهی ندارد:
1- دعوت حضرت بر اساس احکام اسلامی است، و می دانیم که اسلام به طور صریح نژاد پرستی را نفی می کند، آنجاکه می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا أن اکرمکم عند الله اتقیکم(1251)؛ ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را از تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید [ولی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
اسلام دین عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و دسته خاصی ندارد، خداوند می فرماید: و ما أرسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون(1252)؛ ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا بشارت دهی و بترسانی ولی بیشتر مردم نمی دانند.
اسلام ملاک های جدیدی را برای برتری جویی قرار داده است که هیچ ارتباطی با نژادپرستی و عنصریت دارد:
الف: علم: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب(1253)؛ بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند.
ب: تقوا: ان اکرمکم عند الله اتقیکم(1254)؛ همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
ج: جهاد: لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر و المجاهدین فی سبیل الله باموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجة...(1255)؛ [هرگز] افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستند با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان [ترک کنندگان جهاد ]برتری مهمی بخشیده....
2- دعوت حضرت مهدی علیه السلام و دولت او جهانی است و این نوع دعوت با نژادپرستی سازگاری ندارد.
3- مطابق برخی از روایات دولت حضرت مهدی علیه السلام دولتی متعادل و مخالف با نژادپرستی است.
الف: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حکم حضرت بر عرب شدید است.(1256) و اگر قرار بر حکومت نژادپرستی باشد این روایات متضافره بی معنا خواهد بود.
ب:
روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اصحاب خالص حضرت از نژادهای مختلف و از کشورهای مختلف هستند.
شیخ طوسی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که درباره اصحاب قائم علیه السلام فرمود: سیصد و سیزده نفر مرد به عدد اهل بدر از مکان های مختلف به سوی او می آیند.(1257)
مطابق برخی از روایات حضرت به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل خواهند نمود. و می دانیم که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله نفی هر گونه نژادپرستی بوده است.