فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

477 : آیا در دولت حضرت مهدی علیه السلام جز مسلمان روی زمین باقی نمی ماند؟

از برخی روایات استفاده می شود که در عصر دولت حضرت مهدی علیه السلام جز مسلمان احدی روی زمین باقی نمی ماند.
ابن بکیر می گوید: از حضرت ابوالحسن علیه السلام تفسیر آیه شریفه و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون را سؤال کردم، فرمود: انزلت فی القائم علیه السلام اذا خرج فی الیهود و النصاری و الصابئین و الزنادقه و اهل الردة و الکفار فی شرق الارض و غربها، فعرض علیهم الاسلام، فمن اسلم طوعا امره بالصلوة و الزکوة و ما یؤمر به المسلم و یجب لله علیه، و من لم یسلم ضرب عنقه حتی لا یبقی فی المشارق و المغارب أحد الا وحد الله(1242)؛ آیه مذکور در شأن قائم نازل شده است، وقتی آن جناب ظاهر شود دین اسلام را بر یهود و نصارا و صابئین و کفار شرق و غرب عرضه می دارد، پس هر کس با میل و اختیار اسلام بیاورد او را به نماز و زکات و سایر واجبات امر می کند، و هر کس از قبول اسلام سرباز زند، گردنش را می زند، تا آنکه در شرق و غرب زمین جز موحد و خداپرست کسی باقی نمی ماند....
ولی با مراجعه به روایات دیگر پی خواهیم برد که یهود و نصارا تا روز قیامت باقی خواهند ماند:
ابو بصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که صاحب الامر با اهل ذمه، یهود و نصارا چه خواهد کرد؟ فرمود: ... یسالمهم کما سالمهم رسول الله صلی الله علیه و آله و یؤدون الجزیة عن یدوهم صاغرون...(1243)؛ مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آنان مصالحه می کند، آنها هم با کمال تواضع و خواری جزیه می دهند.
امام باقر علیه السلام فرمود: صاحب امر، مهدی نامیده شده به جهت آنکه تورات و سایر کتاب های آسمانی را از غاری که در انطاکیه واقع شده خارج می کند و بین اهل تورات به تورات و اهل انجیل به انجیل و اهل زبور به زبور و اهل قرآن به قرآن حکم خواهد کرد.(1244)
از آنجا که این دسته روایات که دلالت بر بقای یهود و نصارا تا روز قیامت دارد با ظاهر آیات قرآن مطابق است، لذا آن را بر طایفه اول از روایات مقدم می داریم.
خداوند متعال می فرماید: و من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامة(1245)؛ و ما از کسانی که ادعای نصرانیت داشتند پیمان گرفتیم، پس قسمتی از پندهای ما را فراموش نمودند ما هم دشمنی و کینه را تا قیامت در بینشان انداختیم.
و نیز می فرماید: اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافتعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة(1246)؛ یادآور زمانی را که خداوند فرمود: ای عیسی! همانا من تو را گرفته و به سوی خویش برآورم و از کفار دورت نمایم و پیروانت را تا قیامت بالا دست و مسلط بر کفار گردانم.
از این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که یهود و نصارا تا روز قیامت باقی خواهند ماند، هر چند ممکن است در اقلیت باشند و بدون آنکه صاحب اختیار و اقتدار گردند، در پناه دولت اسلامی جان و مال و آبرو و ناموس آنها محفوظ باشد.
در آیه اخیر دو نکته قابل توجه است:
1- اینکه مقصود به توفی در آیه اخذ به قوت و تمام است نه مرگ آن گونه که علامه طباطبایی رحمة الله علیه از اهل لغت نقل کرده است.
2- مقصود از متابعین حضرت عیسی علیه السلام که بر کفار تفوق داده شده اند کسانی هستند که در زمان آن حضرت و بعد از ایشان در خط توحید بوده و بعد از ظهور اسلام از پیامبر آن یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیروی کرده اند.

478 : در عصر ظهور کدامین مذهب حاکم است؟

شکی نیست که اسلام آخرین دین بشر از جانب خداوند متعال است. لذا خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به عنوان خاتم النبیین توصیف کرده، آن حضرت نیز تصریح به این نموده که بعد از خود پیامبری دیگر نخواهد بود. لکن سؤال این است که از بین مذاهب موجود کدامین مذهب از مذاهب اسلامی به اجرا در خواهد آمد؟
پاسخ : مطابق آیات و روایات فراوان دین حاکم در عصر ظهور دین اسلام است(1247)، ولی با ضمیمه کردن این آیات به آیه اکمال پی می بریم که مذهب رایج در عصر ظهور همان مذهب تشیع است.
خداوند متعال می فرماید: الیوم اکلملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا(1248)؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین [جاودان ] شما پذیرفتم.
در آن روز چه اتفاق افتاده است که خداوند به سبب آن دین خود را بر مردم کامل کرده و نعمت را بر آنان تمام نموده است و اسلام را همراه با آن پذیرفته است؟ کلید فهم این سؤال ها بررسی شان نزول آیه و روشن شدن مصدق کلمه الیوم در آیه شریفه است.
با مراجعه به روایات و بیان مفسرین در ذیل آیه فوق پی می بریم که شان نزول آیه قضیه ای است که در غدیر خم روز هیجدهم ذی حجه اتفاق افتاده است. در آن روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست حضرت علی علیه السلام را بلند کرده و او را به عنوان امام و خلیفه و جانشین بعد از خود معرفی کرده است. پس دین مرضی خداوند در عصر ظهور که بر همه ادیان غالب خواهد شد همان دینی است که در مذاهب تشیع یعنی پیروی از امام علی علیه السلام و یازده امام معصوم از فرزندان او متبلور شده است.
لذا خداوند متعال در سوره نور می فرماید: ... و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم...(1249)؛ و دینی را که برای آنها پسندیده است پیاده خواهد نمود.
این دین پسندیده همان دینی است که در روز غدیر خم با خط ولایت مستدام است.

479 : حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور با انحرافات فکری چگونه برخوردار خواهد کرد؟

یکی از مشکلاتی که امام مهدی علیه السلام با آن روبه رو می شود مشکل انحراف ها و برداشتها و تفسیرهای نادرستی است که در راه و روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است. این موضوع، مانع عظیمی بر سر راه امام مهدی علیه السلام است؛ زیرا کفر و کافر به سلاحی مجهز نیست و انسان بی اعتقاد، حقی را به نام اسلام واژگون نیاموخته است و برای او اصل یا اصولی را نادرست تفسیر نکرده و چیزی را به شکل انحرافی و نادرست به نام دین خدا در ذهن مردم جای نداده است و آیه یا حدیثی را به رأی و دلخواه خویش معنی نکرده است... این کار آسانی است، لیکن با مسلمان و مدعی خداشناسی که تعالیم دین یا بخش هایی از آن را به گونه ای انحرافی آموخته و معنای بسیاری از احادیث و آیات قرآنی را برعکس فهمیده است و... چگونه می توان روبه رو شد؟ و چه سان می توان به این طبقه فهماند که این افکار و اندیشه ها و تفسیر و تاویل ها که آنان و جامعه و پیشوایان و مبلغان مذهبی ایشان به نام دین آموزش داده اند و سال ها بلکه قرن ها گفته و تکرار کرده اند دین خدا نیست؟ در این جا مشکلاتی روی می دهند که در مورد کافران و بی اعتقادان وجود ندارد؟ این جریان یکی از موانع بزرگ بر سر راه امام مهدی علیه السلام است، زیرا در این جریان امام تنها با توده های ناآگاه رو در رو نیست، بلکه عاملین اصلی توجیه ها و تاویل ها و انحراف ها و تحریف ها نیز پشت سر آنان قرار دارند و همواره به تحریک افکار و فتنه گری مشغول اند. عاملان اصلی بر عکس تفسیر کردن قرآن و حدیث از سه جریان تشکیل می شوند:
1- روحانیان دنیادار و وابسته.
2- سرمایه داران و اشراف.
3- حکومت های به ظاهر اسلامی.
شاید بخشی از برنامه های کشتار گسترده و فراگیر امام مهدی علیه السلام در جامعه های اسلامی در این ارتباط باشد و به این علت باشد که مسلمانان به حربه اسلام انحرافی که در حقیقت ضد اسلام است به جنگ با امام بر می خیزند و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو می شود، البته در صورتی که از افکار و اندیشه های نادرست خویش دست بر ندارند.
امام صادق علیه السلام فرمود: ان قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلیة. قلت: و کیف ذلک؟ قال أن رسول الله صلی الله علیه و آله أتی الناس و هم یعبدون الحجارة والصخور و العیدان و الخشب المنحوتة و ان قائمنا اذا قام اتی الناس وکلهم یتاول علیه کتاب الله و یحتج علیه به...(1250)؛ آزاری که قائم به هنگام رستاخیز خویش از جاهلان آخرالزمان بیند بسی سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر صلی الله علیه و آله از مردم جاهلیت دید. راوی می گوید: گفتم این چگونه می شود؟ امام فرمود: پیامبر به میان مردم آمد در حالی که ایشان سنگ و صخره و چوب و تخته های تراشیده را می پرستیدند و قائم ما که قیام کند مردمان همه از کتاب خدا برای وی دلیل می آورند و آیه های قرآن را تاویل و توجیه می کنند.
مشکل امام زمان علیه السلام مشکل توده های جاهل و نادانی است که در دوران عمر خود گرفتار بدآموزی های گسترده در تعالیم دین بوده اند و به رهبری و راهنمایی تزویرگران عالم نما از سر جهل رو در روی امام و منجی خویش می ایستند و با تحریک مدعیان دروغین علم دین با امام بر حق به ستیز بر می خیزند، و درگیری با حربه تاویل قرآن خواهد بود.
کوشش امام و رسالت او تطبیق دست و دقیق تعالیم قرآن بر مسائل حیات بشری و مشخص کردن حد و مرزهای تعالیم واقعی احکام است.