فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

تاریخ بعد از ظهور

475 : آیا در عصر ظهور همه یک عقیده و مرام خواهند داشت؟

برای تشکیل جامعه واحد و امت واحده، یک موضوع ضروری است و آن جهان بینی واحد و اعتقاد واحد است.
در دوران ظهور و روزگار دولت عدل بنیاد مهدوی علیه السلام جهان بینی واحدی بر جهان حاکم می گردد و راه و روش و برنامه ها یکی است، و یک پارچگی و یگانگی واقعی در عقیده و مرام پدید می آید، و مردمان همه یکدل و یک زبان به سوی سعادت و صلاح حرکت می کنند.
امام مهدی علیه السلام که مصلحی حقیقی است و راه و روش او بر پایه قانون جاویدان حق و عدل استقرار دارد و با فطرت و سرشت انسان ها هماهنگ و سازگار است، وحدتی واقعی را بر اساس اصول توحید و ایدئولوژی اسلامی پی می ریزد و همه انسان ها را در زیر شعار یگانه و دین واحد گرد می آورد.
امام علی علیه السلام به مالک بن حمزه فرمود: ... در این زمان قائم ما قیام کند و همه را بر یک مرام و عقیده گرد آورد.(1238)
امام صادق علیه السلام فرمود: فوالله یا مفضل! لیرفع عن الملل و الادیان الاختلاف و یکون الدین کله لله(1239)؛ ... به خدا سوگند ای مفضل! [امام قائم ]از میان ملت ها و آیین ها اختلاف را بر می دارد و یک دین بر همه حاکم می گردد.

476 : امام مهدی علیه السلام با کدام دین بر عالم حکومت می کند؟

دینی که خود امام مهدی علیه السلام به آن متدین است و بعد از ظهور با آن بر مردم حکومت می کند دین اسلام است. این مدعا را با چند دلیل می توان به اثبات رساند:
1- از آنجا که حضرت مهدی علیه السلام خاتم اوصیای پیامبر اسلام است و قرار است به طور حتم او بر عالم حکومت کند، لذا به طور حتم دین حاکم در آن زمان دین اسلام است.
2- از آنجا که حکومت حضرت مهدی علیه السلام مطابق روایات متواتره و صحیحه، حکومت عدل در تمام زمینه هاست، و عدل کامل نیز منحصر در اسلام است، نتیجه می گیریم نظامی را که حضرت مهدی علیه السلام با آن حکومت خواهد کرد، نظام اسلام خواهد بود.
3- مطابق برخی از اخبار حضرت مهدی علیه السلام بر امت اسلامی حکومت خواهد کرد، این روایات به نوبه خود دلالت دارد که حکم او اسلامی بوده و احکام اجرایی او اسلامی خواهد بود.
ترمذی به سند حسن از ابی سعید خدری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: همانا در میان امت من مهدی است که خروج خواهد کرد....(1240)
4- برخی از روایات نیز به طور صریح دلالت دارد بر اینکه حضرت مهدی علیه السلام احکام اسلام و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله را بعد از ظهور به اجرا خواهد گذاشت: طبرانی در المعجم الاوسط و نیز ابو نعیم اصفهانی از ابی سعید خدری نقل کرده اند که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: مردی از اهل بیتم خروج می کند که به سنت من قیام می نماید....(1241)
5- روایاتی که به طور متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده که امام مهدی علیه السلام زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. و عدل کامل تنها در دین خاتم و کامل متجلی است که همان دین اسلام است. نتیجه اینکه دینی که حاکم در عصر ظهور است همان دین اسلام می باشد.