فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

473 : کارگزاران دولت حضرت مهدی علیه السلام چه کسانی هستند؟

در حکومتی که رهبری آن به عهده حضرت مهدی علیه السلام است، کارگزاران و مسؤولان حکومت او نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند. از این رو در روایات، ترکیب دولت حضرت مهدی علیه السلام را از پیامبران، جانشینان آنان، تقوا پیشگان و صالحان روزگار معرفی می کند.
در روایتی می خوانیم که حضرت عیسی علیه السلام به حضرت مهدی علیه السلام می گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ام نه امیر و فرمانروا.(1233)
همچنین در روایتی آمده است که حضرت عیسی علیه السلام وزیر حضرت قائم علیه السلام و پرده دار و جانشین آن حضرت است.(1234)
و نیز در روایتی دیگر آمده است: ... آن گاه عیسی فرود می آید و مسئول دریافت اموال حضرت قائم می شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود.(1235)
حضرت علی علیه السلام می فرماید: ... سپاهیان در پیشاپیش حضرت مهدی علیه السلام قرار می گیرند و قبیله همدان وزیران او خواهند بود.(1236)
و نیز در روایتی می خوانیم: مردان الهی با مهدی علیه السلام همراه هستند، مردانی که به دعوت او پاسخ گفته اند و او را یاری می کنند. آنان وزیران و دولت مردان اویند که بار سنگین مسئولیت های حکومت را بر دوش دارند.(1237)

474 : آیا در میان این همه مسلمان و شیعه 313 نفر یار برای حضرت وجود ندارد؟

ر پاسخ این سوال می گوییم:
اولا:
در روایات مختلف برای یاران و اصحاب خاص حضرت مهدی علیه السلام صفات و خصوصیات یژه ای ذکر شده که باید در 313 نفر موجود باشد، و ما به برخی از آن صفات قبلا اشاره کردیم.
ثانیا: همان گونه که در جای خود اشاره کرده ایم، از مجموعه احادیث استفاده می شود که حضرت دو دسته یار و یاور بعد از ظهور دارند: یکی یاوران خاص که 313 نفرند و دسته دیگر یاوران عام که ده هزار نفرند و باید این اعداد جمعیت نیز آماده شود.
ثالثا:
فراهم شدن 313 نفر از یاران خاص حضرت علت تامه برای ظهور حضرت نیست، بلکه یکی از شرایط تحقق ظهور است، حضرت با کمک این تعداد افراد حکومت عدل گستر جهانی را پیاده خواهد کرد اما اینکه آیا فراهم شدن این تعداد نفر علت تامه ظهور است؟ خیر، بلکه علل و عوامل و شرایط دیگری از جمله فراهم شدن زمینه لازم و مساعد برای حکومت حضرت نیز لازم است.

تاریخ بعد از ظهور