فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

471 : وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام غالبا از چه قشری هستند؟

مطابق برخی از روایات وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام از قشر جوان هستند، گر چه تعداد قلیلی از پیرمردان نیز در میان آنها وجود دارد.
ابو یحیی حکیم بن سعید می گوید: از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: ان اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم الا کالکحل فی العین، أو کالملح فی الزاد و أقل الزا الملح(1232)؛ همانا اصحاب قائم جوان اند هرگز در میان آنها پیرمرد وجود ندارد مگر به مانند سرمه در چشم، یا همانند نمک در توشه و کمترین توشه نمک است.

47 : بیشتر یاران حضرت از شرق هستند، چگونه با عقب ماندگی شرق می توان بر غرب پیروز شد؟

اولا:
از طرفی یاران حضرت باید از افراد مسلمان باشند و از طرف دیگر عمده ممالک و زیست گاه امت سلامی در شرق است لذا بیشتر یاران حضرت از شرق هستند.
ثانیا: حضرت مهدی علیه السلام از همه نوع پیشرفتی برای رفاه و تکامل انسان ها استفاده خواهد کرد ولی نه به دید استقلالی، بلکه از دنیا برای رسیدن به تعالی روحی بهره خواهد گرفت.
ثالثا:
مقصود از عقب افتادگی شرق نسبت به غرب چیست؟ اگر در تکنیک و مسائل دنیوی است که هدف اصلی حضرت تنها تکامل مادی نیست. و اگر مقصود عقب افتادگی شرق در ناحیه عقل و فکر و شعور و پیشرفت فرهنگی است که این مطلب را ما قبول نداریم. چه کسی گفته است که غرب به لحاظ اخلاقی و فرهنگی بر شرق پیشی گرفته است.

473 : کارگزاران دولت حضرت مهدی علیه السلام چه کسانی هستند؟

در حکومتی که رهبری آن به عهده حضرت مهدی علیه السلام است، کارگزاران و مسؤولان حکومت او نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند. از این رو در روایات، ترکیب دولت حضرت مهدی علیه السلام را از پیامبران، جانشینان آنان، تقوا پیشگان و صالحان روزگار معرفی می کند.
در روایتی می خوانیم که حضرت عیسی علیه السلام به حضرت مهدی علیه السلام می گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ام نه امیر و فرمانروا.(1233)
همچنین در روایتی آمده است که حضرت عیسی علیه السلام وزیر حضرت قائم علیه السلام و پرده دار و جانشین آن حضرت است.(1234)
و نیز در روایتی دیگر آمده است: ... آن گاه عیسی فرود می آید و مسئول دریافت اموال حضرت قائم می شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود.(1235)
حضرت علی علیه السلام می فرماید: ... سپاهیان در پیشاپیش حضرت مهدی علیه السلام قرار می گیرند و قبیله همدان وزیران او خواهند بود.(1236)
و نیز در روایتی می خوانیم: مردان الهی با مهدی علیه السلام همراه هستند، مردانی که به دعوت او پاسخ گفته اند و او را یاری می کنند. آنان وزیران و دولت مردان اویند که بار سنگین مسئولیت های حکومت را بر دوش دارند.(1237)