فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

470 : چگونه می توان با 313 نفر دنیا را تسخیر کرد؟

در مورد سؤال فوق می گوییم:
اولا:
مطابق برخی از روایات حضرت دو نوع یار و یاور دارند: یکی یاران خاص الخاص که 313 نفرند و دیگری یاران خاص که ده هزار نفر می باشند.
این افراد انسان های عادی به حساب نمی آیند، بلکه کسانی هستند که قلب هایشان در راستای اهداف ضرت مهدی علیه السلام محکم بوده، راسخ قدم می باشند.
ثانیا:
غلبه حضرت با یارانش و بر پایی حکومت عدل جهانی تنها از طریق امور عادی نیست تا بعید به نظر برسد، بلکه همان گونه که قبلا اشاره شد با تأییداتی از جانب خداوند، از قبیل ایجاد رعب در قلوب شمنان حضرت علیه السلام و تأییداتی از ملائکه خواهد بود.
ثالثا:
اراده حتمی خداوند بر پیروزی حضرت تعلق گرفته است و اراده او به هر نحو ممکن محقق خواهد شد.
لذا در قرآن کریم می خوانیم: کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله(1231)؛ چه بسیارند گروه اندکی که به اذن خداوند، ر گروه بسیار چیرگی می یابند.
رابعا:
از لحاظ اسباب و علل ظاهری هم اگر موضوع را بررسی کنیم حصول چنین فتح و غلبه و تشکیل حکومت الهی ممکن و عملی خواهد بود، زیرا حضرت در موقعی ظهور خواهد کرد که اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی و سیاسی کاملا مساعد باشد. نظیر رشد و توسعه سریع اسلام در قرن اول است زیرا در آن عصر، فساد اوضاع اجتماعی و اداری کشورها به حدی بود که مردم آمادگی پذیرش حکومت اسلامی را داشتند. این وضعیت در عصر ظهور حضرت نیز وجود دارد.

471 : وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام غالبا از چه قشری هستند؟

مطابق برخی از روایات وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام از قشر جوان هستند، گر چه تعداد قلیلی از پیرمردان نیز در میان آنها وجود دارد.
ابو یحیی حکیم بن سعید می گوید: از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: ان اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم الا کالکحل فی العین، أو کالملح فی الزاد و أقل الزا الملح(1232)؛ همانا اصحاب قائم جوان اند هرگز در میان آنها پیرمرد وجود ندارد مگر به مانند سرمه در چشم، یا همانند نمک در توشه و کمترین توشه نمک است.

47 : بیشتر یاران حضرت از شرق هستند، چگونه با عقب ماندگی شرق می توان بر غرب پیروز شد؟

اولا:
از طرفی یاران حضرت باید از افراد مسلمان باشند و از طرف دیگر عمده ممالک و زیست گاه امت سلامی در شرق است لذا بیشتر یاران حضرت از شرق هستند.
ثانیا: حضرت مهدی علیه السلام از همه نوع پیشرفتی برای رفاه و تکامل انسان ها استفاده خواهد کرد ولی نه به دید استقلالی، بلکه از دنیا برای رسیدن به تعالی روحی بهره خواهد گرفت.
ثالثا:
مقصود از عقب افتادگی شرق نسبت به غرب چیست؟ اگر در تکنیک و مسائل دنیوی است که هدف اصلی حضرت تنها تکامل مادی نیست. و اگر مقصود عقب افتادگی شرق در ناحیه عقل و فکر و شعور و پیشرفت فرهنگی است که این مطلب را ما قبول نداریم. چه کسی گفته است که غرب به لحاظ اخلاقی و فرهنگی بر شرق پیشی گرفته است.