فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

469 : اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چه ویژگی هایی دارند؟

مطابق برخی از روایات حضرت علیه السلام از صفات و ویژگی هایی برخوردارند از قبیل:
1- اخلاص
در روایتی امام جواد علیه السلام به عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمود: ... و هنگامی که برای او این تعداد 313 نفر از اهل اخلاص جمع شد خداوند امر او را ظاهر خواهد کرد....(1226)
2- یقین و استقامت
از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل شده که فرمود: ... گویا قلب های آنها به مانند تکه های آهن است، شکی در قلوب آنها راجع به خدا وجود ندارد. محکم تر از سنگ است....(1227)
3- خداشناسی واقعی
از امام علی علیه السلام در ضمن حدیثی نقل است که فرمود: ... و لکن در طالقان مردمانی مومن خواهند آمد که به خداوند معرفت واقعی دارند و آنان انصار مهدی در آخرالزمان می باشند.(1228)
4- شیروان روز و زاهدان شب
از امام صادق علیه السلام در حدیثی راجع به اصحاب قائم علیه السلام نقل است که فرمود: گویا من نظر می کنم به قائم و اصحاب او در نجف کوفه... سجده ها به پیشانی های آنها اثر گذارده است، شیران در روز و راهبان در شب اند....(1229)
5- برخورداری از تأیید الهی
طبرسی در روایتی از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: تا اینکه خداوند مردی را در آخرالزمان بر می انگیزاند... او را به ملائکه اش تأیید کرده و انصارش را حفظ خواهد نمود.(1230)

470 : چگونه می توان با 313 نفر دنیا را تسخیر کرد؟

در مورد سؤال فوق می گوییم:
اولا:
مطابق برخی از روایات حضرت دو نوع یار و یاور دارند: یکی یاران خاص الخاص که 313 نفرند و دیگری یاران خاص که ده هزار نفر می باشند.
این افراد انسان های عادی به حساب نمی آیند، بلکه کسانی هستند که قلب هایشان در راستای اهداف ضرت مهدی علیه السلام محکم بوده، راسخ قدم می باشند.
ثانیا:
غلبه حضرت با یارانش و بر پایی حکومت عدل جهانی تنها از طریق امور عادی نیست تا بعید به نظر برسد، بلکه همان گونه که قبلا اشاره شد با تأییداتی از جانب خداوند، از قبیل ایجاد رعب در قلوب شمنان حضرت علیه السلام و تأییداتی از ملائکه خواهد بود.
ثالثا:
اراده حتمی خداوند بر پیروزی حضرت تعلق گرفته است و اراده او به هر نحو ممکن محقق خواهد شد.
لذا در قرآن کریم می خوانیم: کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله(1231)؛ چه بسیارند گروه اندکی که به اذن خداوند، ر گروه بسیار چیرگی می یابند.
رابعا:
از لحاظ اسباب و علل ظاهری هم اگر موضوع را بررسی کنیم حصول چنین فتح و غلبه و تشکیل حکومت الهی ممکن و عملی خواهد بود، زیرا حضرت در موقعی ظهور خواهد کرد که اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی و سیاسی کاملا مساعد باشد. نظیر رشد و توسعه سریع اسلام در قرن اول است زیرا در آن عصر، فساد اوضاع اجتماعی و اداری کشورها به حدی بود که مردم آمادگی پذیرش حکومت اسلامی را داشتند. این وضعیت در عصر ظهور حضرت نیز وجود دارد.

471 : وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام غالبا از چه قشری هستند؟

مطابق برخی از روایات وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام از قشر جوان هستند، گر چه تعداد قلیلی از پیرمردان نیز در میان آنها وجود دارد.
ابو یحیی حکیم بن سعید می گوید: از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: ان اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم الا کالکحل فی العین، أو کالملح فی الزاد و أقل الزا الملح(1232)؛ همانا اصحاب قائم جوان اند هرگز در میان آنها پیرمرد وجود ندارد مگر به مانند سرمه در چشم، یا همانند نمک در توشه و کمترین توشه نمک است.