فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

467 : اصحاب امام زمان علیه السلام در شجاعت چگونه اند؟

حاکم نیشابوری به سندش از محمد بن حنفیه نقل می کند که گفت: ما نزد علی علیه السلام بودیم که شخصی از او درباره حضرت مهدی علیه السلام سؤال کرد؟ حضرت فرمود: ... یخرج فی آخر الزمان اذا قال الرجل الله الله قتل، فیجمع الله تعالی له قوما قزع کقزع السحاب، یولف الله بین قلوبهم لا یستوحشون الی احد و لا یفرحون بأحد یدخل فیهم...(1224)؛ او در آخر الزمان خروج خواهد کرد هنگامی که شخصی اعلان کند: خدا را خدا را! کشته شود. در آن هنگام خداوند برای او گروهی را جمع می کند که همانند ابرهای پراکنده متفرق اند قلب های آنها را هماهنگ می نماید. از کسی احساس وحشت نکرده و به کسی که داخل در جماعت آنها شود شاد نمی گردد....

468 : آیا اصحاب حضرت مهدی علیه السلام از منطقه خاصی هستند؟

مطابق برخی از روایات اصحاب حضرت از منطقه خاصی نیستند بلکه در سرتاسر دنیا به سر می برند و خداوند متعال در وقتی بسیار اندک آنها را کنار بیت الله الحرام جمع خواهد کرد.
سید بن طاووس در حدیثی از امام علی علیه السلام درباره اصحاب امام زمان علیه السلام نقل می کند که فرمود: آنها 313 نفرند به عدد اصحاب بدر خداوند آنها را از شرق و غرب عالم در کنار بیت الله الحرام جمع خواهند کرد....(1225)

469 : اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چه ویژگی هایی دارند؟

مطابق برخی از روایات حضرت علیه السلام از صفات و ویژگی هایی برخوردارند از قبیل:
1- اخلاص
در روایتی امام جواد علیه السلام به عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمود: ... و هنگامی که برای او این تعداد 313 نفر از اهل اخلاص جمع شد خداوند امر او را ظاهر خواهد کرد....(1226)
2- یقین و استقامت
از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل شده که فرمود: ... گویا قلب های آنها به مانند تکه های آهن است، شکی در قلوب آنها راجع به خدا وجود ندارد. محکم تر از سنگ است....(1227)
3- خداشناسی واقعی
از امام علی علیه السلام در ضمن حدیثی نقل است که فرمود: ... و لکن در طالقان مردمانی مومن خواهند آمد که به خداوند معرفت واقعی دارند و آنان انصار مهدی در آخرالزمان می باشند.(1228)
4- شیروان روز و زاهدان شب
از امام صادق علیه السلام در حدیثی راجع به اصحاب قائم علیه السلام نقل است که فرمود: گویا من نظر می کنم به قائم و اصحاب او در نجف کوفه... سجده ها به پیشانی های آنها اثر گذارده است، شیران در روز و راهبان در شب اند....(1229)
5- برخورداری از تأیید الهی
طبرسی در روایتی از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: تا اینکه خداوند مردی را در آخرالزمان بر می انگیزاند... او را به ملائکه اش تأیید کرده و انصارش را حفظ خواهد نمود.(1230)