فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

462 : آیا یاران زن حضرت از جمله 313 نفرند؟

مطابق برخی از روایات پنجاه نفری که از زنان در رکاب مهدی علیه السلام هستند از میان 313 نفر از یاران خاص حضرتند:
جابر بن یزید جعفری ضمن حدیث مفصلی از امام باقر علیه السلام در بیان برخی نشانه های ظهور نقل کرده که فرمود: و یجی ء و الله ثلاثمائه و بضعة عشر رجالا فیهم خمسون امرأة یجتمعون بمکة...(1220)؛ به خدا سوگند! سیصد و بالاتر از ده نفر می آیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند و در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد....
از کلمه فیهم که در روایات آمده استفاده می شود که این پنجاه زن از جمله 313 نفرند. و تعبیر به رجلا به جهت تغلیب است. همان گونه که در آیه تطهیر ضمیر کم که برای جمع مخاطب مذکر است به کار رفته و به طور حتم حضرت زهرا سلام الله علیها نیز مشمول آیه است و اگر مقصود امام علیه السلام از وجود آن پنجاه زن همراهی آنان با آن 313 نفر بود باید از تعبیر معهم استفاده می کرد نه فیهم
و اگر اشکال شود که: پس چرا اسامی این پنجاه نفر در بین نام 313 نفر نیامده است؟ در جواب گوییم: با مراجعه به روایاتی که اسامی یاران خاص حضرت را ذکر کرده اند پی می بریم که نام همه 313 نفر نیامده است و لذا ممکن است بقیه آنان از زنان باشند که به جهت خاصی نام آنان برده نشده است.

463 : اگر اسامی اصحاب حضرت از ابدا مشخص شده چگونه ما می توانیم خود را از اصحاب او قرار دهیم؟

گاهی سؤال می شود که اگر مطابق روایات اسامی اصحاب خاص حضرت و شهرهای آنان مشخص شده است انسان از اینکه بتواند جهاد نفسانی کند تا به این درجه برسد که از اصحاب خاص حضرت شود مأیوس می گردد.
پاسخ :
1- روایاتی که تعداد اصحاب حضرت را مشخص کرده گر چه مستفیض است ولی روایتی که اسامی و شهرهای آنها را نقل کرده ضعیف السند است و لذا قابل اثبات نیست.
2- مطابق روایت ابن طاووس اسامی همه 313 نفر نیامده است بلکه حدود 240 نفر از آنها را نام برده است. و لذا احتمال داده می شود که انسان در بین نفرات دیگر باشد.

464 : آیا با امام زمان علیه السلام از روی اکراه بیعت می شود؟

در برخی روایات فریقین اشاره شده که حضرت با اکراه با مردم بیعت می کند و یا اینکه مردم با اکراه با او بیعت می کنند.
قتاده از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: مهدی از مدینه به سوی مکه خروج می کند، مردم از او می خواهند که از بینشان خروج کند، پس با او بین رکن و مقام در حالی که کراهت دارد بیعت می کنند....(1221)
زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: به اسم قائم ندا داده می شود پس او می آید و پشت مقام قرار می گیرد. به او گفته می شود: به تحقیق به اسم تو ندا داده می شود، منتظر چه چیزی هستی؟ دست او گرفته شده با او بیعت می شود زراره می گوید: الحمدلله، ما می شنیدیم که قائم علیه السلام با کراهت بیعت می کند (می شود) و وجه استکراه او را نمی دانستیم، ولی دانسیتم این استکراهی است که گناهی در آن نیست.(1222)
ممکن است مقصود به استکراهی که حضرت نسبت به بیعت مردم دارند این باشد که از آنجا که مظلومان از آن حضرت تقاضای رفع ظلم می کنند لذا حضرت از روی تواضع در ابتدا استکراهی از خود نشان می دهند.
خصوصا آنکه این کار باید به اذن و اراده و مشیت خداوند صورت پذیرد.