فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

461 : آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السلام زن نیز وجود دارد؟

از برخی روایات استفاده می شود که در میان اصحاب حضرت مهدی علیه السلام تعدادی زن نیز وجود دارد:
نعمانی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: به خدا سوگند سیصد و اندی خواهند آمد و پنجاه نفر زن در میان آنان است.(1218)
مفضل بن عمر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همراه حضرت قائم سیزده زن هستند. عرض کردم: آنان چه می کنند و چه نقشی خواهند داشت؟ حضرت فرمود: زخمی ها را مداوا می کنند و از بیماران پرستاری می نمایند، همچنان که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند....(1219)

462 : آیا یاران زن حضرت از جمله 313 نفرند؟

مطابق برخی از روایات پنجاه نفری که از زنان در رکاب مهدی علیه السلام هستند از میان 313 نفر از یاران خاص حضرتند:
جابر بن یزید جعفری ضمن حدیث مفصلی از امام باقر علیه السلام در بیان برخی نشانه های ظهور نقل کرده که فرمود: و یجی ء و الله ثلاثمائه و بضعة عشر رجالا فیهم خمسون امرأة یجتمعون بمکة...(1220)؛ به خدا سوگند! سیصد و بالاتر از ده نفر می آیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند و در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد....
از کلمه فیهم که در روایات آمده استفاده می شود که این پنجاه زن از جمله 313 نفرند. و تعبیر به رجلا به جهت تغلیب است. همان گونه که در آیه تطهیر ضمیر کم که برای جمع مخاطب مذکر است به کار رفته و به طور حتم حضرت زهرا سلام الله علیها نیز مشمول آیه است و اگر مقصود امام علیه السلام از وجود آن پنجاه زن همراهی آنان با آن 313 نفر بود باید از تعبیر معهم استفاده می کرد نه فیهم
و اگر اشکال شود که: پس چرا اسامی این پنجاه نفر در بین نام 313 نفر نیامده است؟ در جواب گوییم: با مراجعه به روایاتی که اسامی یاران خاص حضرت را ذکر کرده اند پی می بریم که نام همه 313 نفر نیامده است و لذا ممکن است بقیه آنان از زنان باشند که به جهت خاصی نام آنان برده نشده است.

463 : اگر اسامی اصحاب حضرت از ابدا مشخص شده چگونه ما می توانیم خود را از اصحاب او قرار دهیم؟

گاهی سؤال می شود که اگر مطابق روایات اسامی اصحاب خاص حضرت و شهرهای آنان مشخص شده است انسان از اینکه بتواند جهاد نفسانی کند تا به این درجه برسد که از اصحاب خاص حضرت شود مأیوس می گردد.
پاسخ :
1- روایاتی که تعداد اصحاب حضرت را مشخص کرده گر چه مستفیض است ولی روایتی که اسامی و شهرهای آنها را نقل کرده ضعیف السند است و لذا قابل اثبات نیست.
2- مطابق روایت ابن طاووس اسامی همه 313 نفر نیامده است بلکه حدود 240 نفر از آنها را نام برده است. و لذا احتمال داده می شود که انسان در بین نفرات دیگر باشد.