فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

460 : آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السلام عرب وجود ندارد؟

مرحوم مجلسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اتق العرب فان لهم خبر سوء، أما انه لم یخرج مع القائم منهم واحد(1216)؛ از عرب بپرهیز، زیرا برای آنها خبر ناگواری است. آگاه باش که هیچ کس از عرب با قائم خروج نخواهد کرد.
پاسخ :
1- مجلسی این روایت را از کتاب الغیبة شیخ طوسی نقل کرده است. ولی سند آن به جهت وجود موسی الآبار و اسباط بن سالم که مجهول الحالند و هیچ توثیقی ندارند ضعیف است.
2- با اغماض از سند این روایت، معارض با احادیث دیگری است که دلالت دارد بر اینکه برخی از انصار و اصحاب امام زمان علیه السلام از عرب است.
از جمله آن روایات اینکه شیخ طوسی به سندش از جابر جعفری از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: یبایع القائم بین الرکن و المقام ثلاثمائه و نیف عدة اهل بدر، فیهم النجبآء من اهل مصر و الابدال من اهل الشام و الاخیار من اهل العراق فیقیم ما شاء الله ان یقیم(1217)؛ بین رکن و مقام سیصد و اندی به عدد اهل بدر با قائم بیعت خواهند کرد، در میان آنها نجیبانی از اهل مصر و ابدالی از اهل شام و اخیاری از اهل عراق وجود دارد، آن گاه دین را تا مقداری که خداوند بخواهد بر پا خواهد داشت.

461 : آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السلام زن نیز وجود دارد؟

از برخی روایات استفاده می شود که در میان اصحاب حضرت مهدی علیه السلام تعدادی زن نیز وجود دارد:
نعمانی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: به خدا سوگند سیصد و اندی خواهند آمد و پنجاه نفر زن در میان آنان است.(1218)
مفضل بن عمر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همراه حضرت قائم سیزده زن هستند. عرض کردم: آنان چه می کنند و چه نقشی خواهند داشت؟ حضرت فرمود: زخمی ها را مداوا می کنند و از بیماران پرستاری می نمایند، همچنان که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند....(1219)

462 : آیا یاران زن حضرت از جمله 313 نفرند؟

مطابق برخی از روایات پنجاه نفری که از زنان در رکاب مهدی علیه السلام هستند از میان 313 نفر از یاران خاص حضرتند:
جابر بن یزید جعفری ضمن حدیث مفصلی از امام باقر علیه السلام در بیان برخی نشانه های ظهور نقل کرده که فرمود: و یجی ء و الله ثلاثمائه و بضعة عشر رجالا فیهم خمسون امرأة یجتمعون بمکة...(1220)؛ به خدا سوگند! سیصد و بالاتر از ده نفر می آیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند و در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد....
از کلمه فیهم که در روایات آمده استفاده می شود که این پنجاه زن از جمله 313 نفرند. و تعبیر به رجلا به جهت تغلیب است. همان گونه که در آیه تطهیر ضمیر کم که برای جمع مخاطب مذکر است به کار رفته و به طور حتم حضرت زهرا سلام الله علیها نیز مشمول آیه است و اگر مقصود امام علیه السلام از وجود آن پنجاه زن همراهی آنان با آن 313 نفر بود باید از تعبیر معهم استفاده می کرد نه فیهم
و اگر اشکال شود که: پس چرا اسامی این پنجاه نفر در بین نام 313 نفر نیامده است؟ در جواب گوییم: با مراجعه به روایاتی که اسامی یاران خاص حضرت را ذکر کرده اند پی می بریم که نام همه 313 نفر نیامده است و لذا ممکن است بقیه آنان از زنان باشند که به جهت خاصی نام آنان برده نشده است.