فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

459 : اصحاب امام زمان علیه السلام از چه کشورهایی هستند؟

مطابق روایات اصحاب امام زمان علیه السلام از کشورها و شهرهای مختلف هستند که خدمت حضرت مشرف می شوند:
شیخ طوسی رحمة الله علیه به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: بین رکن و مقام سیصد و چند نفر به تعداد اهل بدر با قائم بیعت خواهد کرد، در میان آنها نجیبانی از اهل مصر، و شخصیت هایی از اهل شام، اخیاری از اهل عراق است....(1213)
و نیز از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: درود بر طالقان، پس همانا برای خداوند در آن گنج هایی است که از طلا و نقره نیست، ولکن در آن مردانی است که خداوند شناخت تمام به آنها دارد، و آنان یاوران مهدی آخرالزمان اند ..(1214)
و نیز ابن طاووس در کتاب الملاحم و الفتن(1215) اسامی بسیاری از اصحاب امام را را شهرهای آنان نقل کرده است.

460 : آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السلام عرب وجود ندارد؟

مرحوم مجلسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اتق العرب فان لهم خبر سوء، أما انه لم یخرج مع القائم منهم واحد(1216)؛ از عرب بپرهیز، زیرا برای آنها خبر ناگواری است. آگاه باش که هیچ کس از عرب با قائم خروج نخواهد کرد.
پاسخ :
1- مجلسی این روایت را از کتاب الغیبة شیخ طوسی نقل کرده است. ولی سند آن به جهت وجود موسی الآبار و اسباط بن سالم که مجهول الحالند و هیچ توثیقی ندارند ضعیف است.
2- با اغماض از سند این روایت، معارض با احادیث دیگری است که دلالت دارد بر اینکه برخی از انصار و اصحاب امام زمان علیه السلام از عرب است.
از جمله آن روایات اینکه شیخ طوسی به سندش از جابر جعفری از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: یبایع القائم بین الرکن و المقام ثلاثمائه و نیف عدة اهل بدر، فیهم النجبآء من اهل مصر و الابدال من اهل الشام و الاخیار من اهل العراق فیقیم ما شاء الله ان یقیم(1217)؛ بین رکن و مقام سیصد و اندی به عدد اهل بدر با قائم بیعت خواهند کرد، در میان آنها نجیبانی از اهل مصر و ابدالی از اهل شام و اخیاری از اهل عراق وجود دارد، آن گاه دین را تا مقداری که خداوند بخواهد بر پا خواهد داشت.

461 : آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السلام زن نیز وجود دارد؟

از برخی روایات استفاده می شود که در میان اصحاب حضرت مهدی علیه السلام تعدادی زن نیز وجود دارد:
نعمانی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: به خدا سوگند سیصد و اندی خواهند آمد و پنجاه نفر زن در میان آنان است.(1218)
مفضل بن عمر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همراه حضرت قائم سیزده زن هستند. عرض کردم: آنان چه می کنند و چه نقشی خواهند داشت؟ حضرت فرمود: زخمی ها را مداوا می کنند و از بیماران پرستاری می نمایند، همچنان که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند....(1219)