فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

457 : آیا امام زمان علیه السلام غیر از 313 نفر اصحاب دیگری نیز دارند؟

از روایات استفاده می شود که اصحاب امام زمان علیه السلام بعد از ظهور از ده هزار نفر کمتر نیست.
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: هر گاه برای او حضرت مهدی علیه السلام - ده هزار مرد جمع شد پس در روی زمین معبودی به جز خدا باقی نمی ماند....(1211)
در اینکه مقصود از این روایات و روایاتی که اصحاب حضرت را 313 نفر معین کرده چیست چند احتمال است:
1- دو دسته کردن اصحاب حضرت به جهت اختلاف در درجات اخلاص آن ها است، به این نحو که 313 نفر از آنها در کمال درجه اخلاص اند و بقیه تا ده هزار نفر یا ده هزار نفر دیگر در مرتبه ای پایین ترند.
2- اختلاف دو دسته در سرعت ملحق شدن آنها و رسیدن آنان به حضرت مهدی علیه السلام است، به این نحو که 313 نفر از دیگران زودتر به حضرت ملحق می شوند.
3- اختلاف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است.
4- اختلاف در دفاع نمودن از حضرت باشد به این معنا که 313 نفر اولین دسته ای است که حضرت را یاری خواهند نمود.
5- اختلاف به لحاظ وظایف و کارهایی است که به جهت اختلاف درجات اصحاب به آنها محول خواهد شد، مثلا 313 نفر از فرماندهان و رئیسانند، برخلاف بقیه افراد.

458 : اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چگونه وارد مکه می شوند؟

در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد:
1- اینکه این جماعت به طور اعجاز و با سرعت وارد مکه می شوند. این احتمال مطابق ظاهر برخی روایات و صریح برخی روایات دیگر است. در برخی روایات آمده که آنها در یک ساعت در جایی اجتماع می کنند: یجتمعون و الله فی ساعة واحدة(1212). ولی در برخی روایات تصریح به اعجازی بودن آن شده است.
در روایت ابن صباغ آمده است: فیصیر الیه انصاره من اطراف الارض تطوی لهم طیا حتی یبایعوه؛ پس انصار او از اطراف زمین به خدمت او می رسند در حالی که زمین برای آنها می چرخد تا آنکه با او بیعت کنند.
و در خبر طبرسی آمده است: فتصیر شیعته من أطراف الارض تطوی لهم طیا حتی یبایعوه؛ پس شیعیان از اطراف زمین خدمت او می رسند در حالی که زمین برای آنها می چرخد، تا آنکه با او بیعت کنند.
- احتمال دیگر اینکه مردم چند دسته شوند:
الف: برخی از راه طبیعی خدمت امام رحمة الله علیه مشرف می شوند.
ب: برخی نیز شب هنگام که در رختخواب خود آرمیده اند ناگهان خود را در مکه می یابند.
ج: برخی نیز بر ابر سوار در روز به خدمت حضرت می شوند.
3- احتمال سوم آن است که همگی با سفر عادی به خدمت حضرت مشرف می شوند؛ زیرا همان گونه که در روایات اشاره شده به اسم مهدی علیه السلام در ماه رمضان ندا داده شوند و ظهور حضرت نیز در دهم محرم است در فاصله این مدت مخلصین خود را به حضرت می رسانند.
از میان این احتمالات احتمال سوم ترجیح دارد؛ زیرا اگر چه مطابق زمان صدور این روایات حرکت سریع به سوی مقصدی دور تنها با اعجاز متصور بوده، ولی در این عصر بلکه عصر ظهور حرکت ها به حدی سریع شده که اجتماع افرادی را از اطراف عالم در یک ساعت ممکن ساخته است. و لذا ممکن است که مقصود از سیر در سحاب و ابرها سفر با هواپیما و پیچیده شدن زمین سفر با ماشین و قطار سریع السیر باشد.

459 : اصحاب امام زمان علیه السلام از چه کشورهایی هستند؟

مطابق روایات اصحاب امام زمان علیه السلام از کشورها و شهرهای مختلف هستند که خدمت حضرت مشرف می شوند:
شیخ طوسی رحمة الله علیه به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: بین رکن و مقام سیصد و چند نفر به تعداد اهل بدر با قائم بیعت خواهد کرد، در میان آنها نجیبانی از اهل مصر، و شخصیت هایی از اهل شام، اخیاری از اهل عراق است....(1213)
و نیز از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: درود بر طالقان، پس همانا برای خداوند در آن گنج هایی است که از طلا و نقره نیست، ولکن در آن مردانی است که خداوند شناخت تمام به آنها دارد، و آنان یاوران مهدی آخرالزمان اند ..(1214)
و نیز ابن طاووس در کتاب الملاحم و الفتن(1215) اسامی بسیاری از اصحاب امام را را شهرهای آنان نقل کرده است.