فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

455 : زندگانی حضرت عیسی علیه السلام بعد از نزول چه مقدار است؟

از برخی روایات استفاده می شود حضرت عیسی بعد از نزول به زمین چهل سال عمر می کند و در این مدت ازدواج کرده، بعد از رحلت مسلمانان بر او نماز می گزارند:
1- ابو هریره در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: .. او - مسیح - چهل سال در روی زمین مکث خواهد کرد و بعد از وفاتش مسلمانان بر او نماز می گزارند.(1207)
عبد الله بن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: عیسی بن مریم به زمین فرود می آید و ازدواج می کند و فرزنددار می شود.(1208)

اصحاب امام مهدی علیه السلام

456 : عدد اصحاب خاص امام زمان علیه السلام بعد از ظهور چند نفر است؟

مطابق روایات مستفیض بلکه متواتر عدد اصحاب امام زمان علیه السلام به تعداد لشکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غزوه بدر 313 نفر است.
قندوزی در تفسیر آیه و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امة معدودة از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده که فرمودند: همانا امت معدوده 313 نفر از اصحاب مهدی در آخرالزمان است همانند عدد اهل بدر که در یک ساعت اجتماع می کنند....(1209)
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: پس اول کسی که از طرف خدا با او بیعت می کند جبرئیل است، و نیز از مردم 313 نفر با او بیعت خواهند کرد.
و نیز از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قائم از ما با ترس یاری شده و با نصرت تأیید خواهد شد. تا آنکه فرمود: پس هنگامی که خروج می کند بر کعبه تکیه می دهد و 313 نفر به دور او گرد آیند....(1210)