فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

451 : آیا امام زمان علیه السلام در مقابله خود با منحرفان، از منحرفان شیعه شروع می کند؟

مفضل بن عمر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: اگر قائم ما قیام کند از دروغ گویان شیعه شروع کرده آنها را به قتل خواهد رساند.(1197)
ر توجیه این حدیث می گوییم:
اولا:
بعد از چشم پوشی از ضعف سند حدیث می دانیم که کلمه شیعه فرقه امامیه، اسماعیلیه، زیدیه و دیگر فرقه های شیعی را شامل می شود همان گونه که بر کسی که خود رابه تشیع نسبت داده ولی بعد از مدتی از خط اهل بیت منحرف شده است اطلاق می گردد. ابوالخطاب، مغیرة بن سعید، احمد بن هلال عبرتایی، ابن ابی العزاقر و دیگر منحرفین که ادعای تشیع داشتند در حالی که اهل بیت علیهم السلام از آنها بیزار بودند از این دسته اند. لذا کشّی خبر فوق را تحت عنوان ما روی فی محمد بن ابی زینب معروف به ابو الخطاب که فرقه خطابیه به او نسبت داده می شود نقل کرده است. او کسی بود که احادیث زیادی از طرف امام در مورد لعن و نفرین او صادر شد و از خداوند طلب نمود که حرارت شمشیر را به او بچشاند.(1198)
در نتیجه مقصود از کذابین شیعه همین افراد و یا فرقه های دیگر شیعه غیر از امامیه اند که با نسبت های ناروا و دروغ، گروهی را منحرف کرده اند و لذا امامان شیعه آنها را لعن کرده و حکم به کفر آنها نموده و از نها تبری جسته اند. و هنگام ظهور نیز امام زمان علیه السلام در ابتدا آنها را نابود خواهد کرد.
ثانیا:
از آن جهت که حضرت مهدی علیه السلام مردم را دعوت به اسلام ناب محمدی که در تشیع اصیل متبلور است دعوت می کند باید در مرتبه اول منحرفین از این راه اصیل را از بین برده تا بتواند دیگران را به این راه وارد کند. کسانی که مقابله با آنها به مراتب سخت تر و دشوارتر از کفار و صاحبان ادیان و ذاهب دیگر است.
در نتیجه: حدیث فوق هرگز ربطی به راویان حدیث اهل بیت علیهم السلام ندارد، آنهایی که علوم اهل بیت را اخذ کرده و با دقت تمام به دست آیندگان رساندند. آنان کسانی بودند که از طریق امامان شیعه مورد مدح و ستایش قرار گرفتند که می توان در راس آنها از زراره، محمد بن مسلم، برید عجلی، ابوبصیر نام برد.

452 : وظایف حضرت عیسی علیه السلام بعد از نزول از آسمان چیست؟

ابو هریره در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: ...او از آسمان فرود می آید با مردم به جهت دعوت به اسلام جنگ خواهد کرد صلیب را خرد کرده و خوک را می کشد و جزیه وضع می کند. خداوند در عصر او همه ملت ها به جز اسلام را نابود می گرداند و مسیح دجال را نیز به هلاکت می رساند. در روی زمین چهل سال درنگ می کند و بعد از وفات مسلمانان بر او نماز می گزارند.(1199)
ممکن است که مقصود از کشتن خوک کنایه از تحریم خوردن آن بر مسیحیان آن عصر باشد و مقصود از وضع جزیه کنایه از ابطال جمیع ادیان است.(1200)

453 : حضرت عیسی علیه السلام بعد از نزول به چه شریعتی عمل می کند؟

از برخی روایات استفاده می شود که حضرت عیسی علیه السلام بعد از فرود آمدن از آسمان به شریعت اسلام عمل می کند نه به شریعت خود.
سمره از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: عیسی بن مریم در حالی که تصدیق کننده به محمد صلی الله علیه و آله و بر ملت او است نزول می کند آن گاه دجال را به قتل می رساند....(1201)
ابن حبان در صحیح خود از ابو هریره نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: ...و هنگامی که سر از رکوع بر می دارد سمع الله لمن حمدهمی گوید....(1202)