فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

447 : شیوه و رفتار امام زمان علیه السلام با ظالمان و دشمنان چگونه خواهد بود؟

مطابق برخی از روایات کسانی مورد غضب امام عصر علیه السلام قرار می گیرند که حجت بر آنان تمام شده ولی عناد و سرکشی کرده و حجت خدا را نمی پذیرند.
امام صادق علیه السلام فرمود: ...در این هنگام قائم علیه السلام ظهور می کند و سبب نقمت خدا و خشم و غضب او بر بندگان می گردد زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمی گیرد مگر بعد از آنکه حجتش را انکار کنند.

448 : آیا بیشتر قتل ها که توسط حضرت انجام می گیرد از مسلمانان است؟

برخی می گویند: مستفاد از روایات آن است که بیشتر قتل ها در محدوده بلاد اسلامی و بین مسلمانان اتفاق خواهد افتاد، سؤال این است چگونه چنین خواهد شد با آنکه می دانیم مشرک و کافر از حق دورترند تا مسلمان و لذا آنها به کشته شدن سزاوارترند تا مسلمان.
پاسخ :
اولا:
روایات دلالت ندارد بر اینکه کشتارها و قتل ها فقط در محدوده مسلمانان است و حضرت کسی از کفار را به قتل نمی رساند، بلکه ظاهر برخی از روایات عموم است که شامل هر معاندی که در صدد ایجاد مانع ز برپایی حکومت حضرت است، می شود.
ثانیا:
گر چه اسامی برخی از جماعاتی که توسط حضرت و اصحابشان به قتل می رسند در روایات ذکر شده است ولی این دلالت ندارد که قتل و کشتار در دسته ها و جماعات دیگر اتفاق نمی افتد و حضرت از کفار مشرکان کسی را به قتل نمی رساند.
ثالثا:
بر فرض که روایت ظهور در اختصاص کثرت قتل ها در مسلمین داشته باشد، این امری غیر منتظره نیست بلکه مطابق با قواعد کلی است؛ زیرا مطابق برخی از روایات بسیاری از بلاد کفر تسلیم حضرت خواهند شد و کثرت قتل در بین مسلمین به جهت پاک سازی آنان از عناصر نامطلوب است. در میان امت اسلامی حجت در تمام جوانب برای مردم تمام شده است لذا از هیچ کس عذری پذیرفته نمی شود.
توضیح این مطلب اینکه یکی از مشکلاتی که امام مهدی علیه السلام با آن روبه رو می شود مشکل انحراف ها و برداشت ها و تفسیرهای نادرستی است که در راه و روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است. این موضوع مانعی عظیم بر سر راه امام مهدی علیه السلام است. مانع کفر و بی دینی و بی اعتقادی در برابر این مانع امری ساده است. کفر به سلاحی مجهز نیست و انسان بی اعتقاد حقی را به نام اسلام واژگون نیاموخته است و برای او اصل یا اصولی را نادرست تفسیر نکرده است و چیزی را به شکل انحرافی و نادرست به نام دین خدا در ذهن جای نداده است، و آیه یا حدیثی را به دلخواه خویش معنی نکرده است ولی با مسلمان و مدعی خداشناسی که تعالیم دین یا بخش هایی از آن را به گونه ای انحرافی آموخته و معنای بسیاری از احادیث و آیات قرانی را واژگون فهمیده است و به اصول و مبانی و راه و روش هایی پای بند و معتقد است که در حقیقت ضد دین خدا و راه و روش پیامبران است چگونه می توان روبه رو شد؟ بخشی از برنامه های کشتار گسترده و فراگیر امام مهدی علیه السلام در جامعه های اسلامی شاید به این علت باشد که مسلمانان با حربه اسلام انحرافی که در حقیقت ضد اسلام است به جنگ با امام بر می خیزند و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو می شود و کار آنان را یکسره می کند، البته در صورتی که از افکار و اندیشه های نادرست خویش دست برندارند.
امام صادق علیه السلام فرمود: ...و ان القائم یخرجون علیه فیتأولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه(1194)؛ لیکن قائم [در هنگام رستاخیز خویش ] با مردمی رو به رو می شود که رو در روی او می ایستند و آیه های کتاب خدا را در برابر او به نظر خود تاویل می کنند و در همین راستا با او به نبرد بر می خیزند.

449 : آیا امام زمان علیه السلام بعد ظهور با اعراب به جنگ برمی خیزد؟

مجلسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ما بقی بیننا و بین العرب الا الذبح و او ما بیده الی حلقه(1195)؛ بین ما و بین عرب چیزی به جز ذبح باقی نمی ماند آن گاه حضرت به دست مبارک خود به حلقشان اشاره نمودند.
پاسخ :
1- ظاهر حدیث این است که عرب هر یک از ائمه اهل بیت علیهم السلام را به قتل خواهد رساند.
2- احتمال دیگر اینکه امام صادق علیه السلام اشاره به جنایات و قتل و ذبحی است که منصور عباسی در عصر آن حضرت نسبت به بنی هاشم و ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته است و مطابق تاریخ تعداد زیادی از آنها را به قتل رسانید.