فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

445 : مطابق روایات شیعه قتل ها در چه وقتی خواهد بود؟

با توجه به احادیث اهل بیت علیهم السلام پی خواهیم برد که جهان اندکی قبل از ظهور شاهد جنگ های خونین خواهد بود و لذا می توان گفت که مردم با مشاهده و مواجهه با این جنگ ها به استقبال مصلحی عالمی خواهد رفت، و حضرت نیز از این موقعیت استفاده کرده و با کمترین استقامتی از طرف مخالفین خود و ظالمین عالم را فتح خواهد کرد.
امام صادق علیه السلام فرمود: لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس. فقیل له: أذا ذهب ثلث الناس فما یبقی؟ فقال علیه السلام: أما ترضون ان تکونوا الثلث الباقی(1184)؛ این امر - قیام امام زمان علیه السلام - واقع نمی شود تا اینکه دو سوم مردم از بین بروند. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: اگر دو سوم مردم از بین بروند چه کسی باقی می ماند؟ حضرت فرمود: آیا راضی و خرسند نمی شوید که شما از یک سوم باقی مانده باشید.
زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا ندای آسمانی حقیقت دارد فرمود: ای والله حتی یسمعه کل فقوم بلسانهم و فقال علیه السلام لا یکون هذا الامر حتی یذهب تسعة اعشار الناس(1185)؛ آری به خدا سوگند چنان است که هر قومی با زبان خودشان آن را می شنوند. آن حضرت فرمود: این امر محقق نمی شود تا اینکه نه دهم (10/9) مردم از میان بروند.
سلیمان بن خالد می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: قدم القائم موتتان: موت احمر و موت أبیض حتی یذهب من کل سبعة خمسة: الموت الاحمر، السیف، و الموت الابیض، الطاعون(1186)؛ قبل از قیام قائم دو نوع مرگ رخ می دهد، مرگ سرخ و مرگ سپید، تا اینکه از هر هفت نفر پنج نفر از بین برود، مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سپید با طاعون است.
با ملاحظه این احادیث و احادیث دیگر پی خواهیم برد که حجم وسیعی از کشتارها و خونریزی ها مربوط به دوران پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام و قبل از ندای آسمانی است.
گر چه برخی از روایات نیز از مجعولات و اسرائیلیات بوده و با اهداف و انگیزه های خاصی مانند خدشه دار کردن چهره نهضت جهانی و حکومت حضرت مهدی علیه السلام و یا توجیه کشتارها در فتوحات و... وارد کتاب های روایی شده و کشتارهای زیادی را به امام زمان علیه السلام نسبت داده است.
و نیز یک سری از آنها مرسل و مرفوعه است و مشکل سندی دارد، همانند روایتی را که فضل بن شاذان مرفوعاً از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: یقتل القائم علیه السلام حتی یبلغ السوق. فیقول به رجل من ولد ابیه...(1187)؛ حضرت قائم علیه السلام آن قدر از انسان ها را می کشد که تا ساق پا را خون فرا می گیرد تا آنکه شخصی از فرزندان پدرش به او اعتراض شدید می کند....
البته همچنان که اشاره شد این حدیث مرفوعه بوده و مشکل سندی دارد و از طرفی محتوا و دلالتش ناتمام است، زیرا ممکن است که سوق که در روایت آمده مقصود از آن نام شهر یا محلی همانند سوق الاهواز باشد خصوصا آنکه در حدیث مذکور سخن از خون به میان نیامده است. لذا چنین به نظر می رسد که سوق محل و مکان مخصوص باشد.
و نیز برخی از روایات به جهات دیگری ضعف سند دارد: در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: ...و به حدی از ظالمان را خواهد کشت که جاهلان می گویند اگر این مرد از ذریه محمد بود ترحم می کرد.
ولی این روایت از حیث سند مورد اشکال است؛ زیرا در سند آن احمد بن عثمان آدمی است که مجهول می باشد.(1188)
زر بن حبیش می گوید: از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: خداوند به واسطه مردی از ما فتنه ها و آشوب ها را برطرف می سازد و آنان فتنه گران را خوار و ذلیل می گرداند و بر آنان جز شمشیر وارد نمی کند. شمشیر بر دوش نهاده و هشت ماه به شدت مبارزه می کند تا اینکه می گویند: به خدا سوگند این از فرزندان فاطمه نیست، اگر از فرزندان فاطمه بود به ما رحم می کرد.
و از عیسی بن خشاب نقل شده که به امام حسین بن علی علیه السلام عرض کردم: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود: لا ولکن صاحب الامر الطرید الشرید الموتور بابیه المکنی بعمه یضع سیفه علی عاتقه ثمانیة اشهر(1189)؛ خیر ولی صاحب امر، رانده شده، دور افتاده، خونخواه پدرش و دارای کنیه عمویش می باشد. شمشیرش را هشت ماه بر دوش خود می نهد.
و از ابو بصیر نقل شده که فرمود: شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرمود: یضع السیف علی عاتقه ثمانیة اشهر هرجا هرجا حتی یرضی الله. فقلت: فکیف یعلم رضی الله؟ قال یلقی الله فی قلبه الرحمة...(1190)؛ شمشیر را هشت ماه بر دوش خود می نهد و به شدت مبارزه می کند تا اینکه خداوند راضی شود. عرض کردم: چگونه رضایت خدا را می داند؟ فرمود: خداوند در دل ایشان رحمت قرار می دهد.
این روایات از حیث سند ضعیف هستند زیرا در سند اول و دوم عمر بن قیس و عیسی بن خشاب وجود دارند که هر دو مجعولند.
و در سند روایت سوم ابن ابی حمزه واقع شده که او هم مورد تضعیف قرار گرفته است.
از طرفی دیگر ممکن است که مقصود از این احادیث، مدت عملیات تهاجمی لشکریان حضرت باشد که در طول هشت ماه ادامه می یابد.
این نکته نیز قابل توجه است که کاری بس عظیم که حضرت انجام می دهد یعنی همان گسترش حکومت عدل جهانی در سطح کره روی زمین اقتضای چنین قتل و کشتاری گر چه در حدی محدود را دارد، زیرا با قیام حضرت هرگز ستمگران ساکت نخواهند بود ولی این کشتارها را در مقابل قیام ها و نهضت های دیگر که ملاحظه می کنیم چندان قابل توجه نیست.

446 : با امکان هدایت بشر از راه دعوت اخلاقی و تربیت انسانی، چرا امام زمان علیه السلام از شمشیر استفاده می کند؟

از کارهای حتمی امام موعود علیه السلام جنگی تمام عیار با تمام انسان های خون آشام است. در مسأله جنگ ممکن است چنین انگاشته شود که هدایت انسان و ساختن جامعه بشری با دعوت اخلاقی و تربیت درست امکان پذیر است و نیاز به خونریزی و جنگ نیست؟
پاسخ : مطالعه تاریخ بشری از روزی که تاریخی بر جای مانده است به خوبی این واقعیت را آشکار می سازد که موانع راه رشد و تکامل انسان جز با قدرت و خونریزی از سر راه برداشته نمی شود و تعالیم اخلاقی و اصول تربیتی هر چند تأثیرهای ژرف و گسترده داشته است لیکن این تأثیرها در برخی از افراد نجیب انسانی بوده است، و در طبقه سلطه طلب و دنیادار و استثمارگر که منابع اقتصادی سیاسی و نظامی جامعه ها را در دست داشته و دارند یا هیچ تأثیری نداشته و یا تأثیر آن تحول آفرین و دگرگون ساز نبوده است. برای تربیت و هدایت آنان باید عامل دیگری به کار می رفته است تا سد راه انسان ها نگردند و راه رشد را بر توده ها نبندند، تا همگان بتوانند بی هیچ گونه مانعی به راه رشد خویش ادامه دهند. از این رو مسأله جنگ و کاربرد نیرو به عنوان یک ضرورت برای دستیابی به هدف های انسانی مطرح می گردد. اسلام، با توجه به همین واقعیت ها جنگ را نه به عنوان هدف و آرمان بلکه به عنوان راه و وسیله برای تحقق توحید و عدل پذیرفته است.
در قرآن کریم آمده است: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کله لله...(1191)؛ با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه اش برای خدا گردد....
از این رو پیامبر اسلام که رحمة للعالمین است فرمود: الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنة و النار(1192)؛ تمام نیکی و خیر در شمشیر است و در زیر سایه شمشیر و مردمان را جز شمشیر راست نمی کند و شمشیرها کلیدهای بهشت و دوزخند.
امام باقر علیه السلام فرمود: ان فی القائم من آل محمد شبهاً من خمسة من الرسل... و اما شبهه من جده المصطفی فخروجه بالسیف و قتله اعداء الله و اعداء رسوله و الجبارین و الطواغیت و انه ینصر بالسیف و الرعب...(1193)؛ قائم آل محمد صلی الله علیه و آله شباهت هایی با پنج تن از پیامبران دارد... اما شباهت او به جد خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله قیام با شمشیر است و کشتن دشمنان خدا و پیامبرش و جباران و سرکشان او با شمشیر و ترس [که در دل جباران افکنده می شود] مدد می گردد.

447 : شیوه و رفتار امام زمان علیه السلام با ظالمان و دشمنان چگونه خواهد بود؟

مطابق برخی از روایات کسانی مورد غضب امام عصر علیه السلام قرار می گیرند که حجت بر آنان تمام شده ولی عناد و سرکشی کرده و حجت خدا را نمی پذیرند.
امام صادق علیه السلام فرمود: ...در این هنگام قائم علیه السلام ظهور می کند و سبب نقمت خدا و خشم و غضب او بر بندگان می گردد زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمی گیرد مگر بعد از آنکه حجتش را انکار کنند.