فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

437 : اول کسی که با حضرت مهدی علیه السلام بیعت می کند چه کسی است؟

مطابق روایات اول کسی که با حضرت مهدی علیه السلام بیعت می کند جبرئیل است.
ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: همانا اول کسی که با قائم علیه السلام بیعت می کند جبرئیل است....
طبرسی از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که در حدیثی فرمود: ...پس خداوند عزوجل جبرئیل را می فرستد تا نزد او آمده و سؤال کند، به او می گوید: به چه چیزی دعوت می کنی؟ قائم او را از ماهیت دعوت خبر می دهد. جبرئیل می گوید پس من اول کسی هستم که با تو بیعت می کنم. آن گاه می گوید کف دستت را بده و آن را بر دست خود مسح می کند....(1174)
در اینکه بیعت جبرئیل به چه معنا است دو احتمال وجود دارد:
1- معنای رمزی: به این معنا که مقصود از آن تأیید الهی برای حضرت است، زیرا جبرئیل بزرگترین نماینده الهی است. ولی این معنا در صورتی صحیح است که حمل بر معنای صریح و ظاهر آن ممکن نباشد در حالی که چنین نیست.
2- معنای رایج: به این معنا که مقصود به بیعت همان معنای رایج آن است که مردم با خلیفه و دیگران انجام می دهند. و فایده آن دو چیز است:
الف: توجه مردم به لزوم بیعت با حضرت.
ب: تأیید حرکت و قیام امام زمان علیه السلام.

438 : آیا جبرئیل بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله عهد کرده که بر زمین نازل نشود؟

اربلی در کشف الغمه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله به جهت عیادت آمد و عرض کرد: سلام بر تو ای محمد این آخرین روزی است که به سوی دنیا فرود می آیم.(1175)
و نیز از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: هنگامی که وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک شد... در آن هنگام جبرئیل گفت: ای محمد این آخرین نزول من به دنیا بود....(1176)
پاسخ :
اولا: همه این روایات مقید به قیدی است و آن اینکه تا مادامی که مصلحتی در بین نباشد.
ثانیا:
مقصود جبرئیل آن بود که به جهت نزول وحی دیگر بعد از وفات پیامبر نازل نمی شود، زیرا شریعت با حلت ایشان کامل خواهد شد.
ثالثا:
بر فرض تعارض، روایات نزول حضرت جبرئیل و بیعت با امام زمان علیه السلام از حیث تعداد بیشتر بوده و از حیث سند صحیح تر است.

439 : مقصود از اصلاح امر حضرت مهدی علیه السلام در یک شب چیست؟

مطابق روایات شیعه و سنی خداوند متعال امر حضرت مهدی علیه السلام را در یک شب اصلاح خواهد کرد.
ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: خداوند عزوجل امر او را در یک شب اصلاح خواهد نمود.
و نیز از امام حسین علیه السلام نقل است که فرمود: قائم ما اهل بیت [کسی است که ] خداوند متعال امر او را در یک شب اصلاح و آماده خواهد نمود.
ابن ماجه از امام علی علیه السلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مهدی از ما اهل بیت است که خداوند امر او را در یک شب اصلاح و آماده خواهد نمود.(1177)
مقصود به اصلاح امر حضرت در یک شب آن است که مقدمات نصر و پیروزی را در اسرع وقت و در یک شب فراهم کرده و او را مامور به ظهور خواهد نمود و اولین اقدامی که برای او خواهد نمود اجتماع اصحاب خاص آن حضرت است.
ولی چیزی که باقی می ماند اینکه چگونه امر حضرت در یک شب اصلاح و آماده می شود در حالی که طابق روایات گروهی همانند جیش سفیانی و دجال و دیگران به مبارزه با او خواهد پرداخت.
پاسخ :
اولا:
ممکن است مقصود از یک شب که در روایات آمده کنایه از سرعت اصلاح امر امام زمان علیه السلام اشد.
ثانیا:
ممکن است مقصود از اصلاح امر حضرت علیه السلام پیروزی در یک شب باشد.
ثالثا:
ممکن است مقصود از اصلاح امر حضرت تنها مقدمه سازی برای اعلان ظهور باشد گر چه پیروزی هایی به طول انجامد.
رابعا:
از آنجا که معارضه با مخالفان به سرعت و با اعجاز انجام می گیرد، لذا تعبیر به یک شب شده است.