فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

435 : اولین مکانی که حضرت در آنجا ظهور می کند کجاست؟

مطابق روایات شیعه و اهل سنت اولین مکانی که حضرت در آنجا ظهور می کند بین رکن و مقام است.
سیوطی به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: مهدی از مدینه به سوی مکه خروج می کند، مردم از او می خواهند که از میانشان خروج کند آن گاه با او بین رکن و مقام بیعت می کنند در حالی که کراهت دارد....(1169)
شیخ طوسی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: گویا قائم را در روز عاشورا روز شنبه ایستاده بین رکن و مقام مشاهده می کنم....(1170)
این اخبار به جهت کثرت و تظافر آنها قابل اثبات تاریخی است.

436 : حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور چه عملی انجام می دهند؟

مطابق روایات بعد از ظهور بین رکن و مقام خطبه ای خوانده، آن گاه مردم را به بیعت با خود دعوت می نماید:
نعمانی به سندش از جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که در حدیثی طولانی فرمود: و قائم در آن روز در مکه است، تکیه بر بیت الحرام داده و به آن پناه می برد. آن گاه ندا می دهد: یا ایها الناس!....(1171)
مجلسی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: همانا او - امام زمان علیه السلام - به سوی مسجد الحرام به حرکت در می آید و در آنجا کنار مقام ابراهیم چهار رکعت نماز می گزارد و با تکیه بر حجر الاسود حمد خدا و ثنای او را به جای آورده و یادی نیز از پیامبر کرده و بر او درود می فرستد. آن گاه سخنی را آغاز خواهد کرد که هرگز کسی چنین سخن نگفته است....(1172)
نعمانی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که در حدیثی فرمود: گویا بر او نظر می کنیم در حالی که بین رکن و مقام مردم با او بیعت می کنند....(1173)

437 : اول کسی که با حضرت مهدی علیه السلام بیعت می کند چه کسی است؟

مطابق روایات اول کسی که با حضرت مهدی علیه السلام بیعت می کند جبرئیل است.
ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: همانا اول کسی که با قائم علیه السلام بیعت می کند جبرئیل است....
طبرسی از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که در حدیثی فرمود: ...پس خداوند عزوجل جبرئیل را می فرستد تا نزد او آمده و سؤال کند، به او می گوید: به چه چیزی دعوت می کنی؟ قائم او را از ماهیت دعوت خبر می دهد. جبرئیل می گوید پس من اول کسی هستم که با تو بیعت می کنم. آن گاه می گوید کف دستت را بده و آن را بر دست خود مسح می کند....(1174)
در اینکه بیعت جبرئیل به چه معنا است دو احتمال وجود دارد:
1- معنای رمزی: به این معنا که مقصود از آن تأیید الهی برای حضرت است، زیرا جبرئیل بزرگترین نماینده الهی است. ولی این معنا در صورتی صحیح است که حمل بر معنای صریح و ظاهر آن ممکن نباشد در حالی که چنین نیست.
2- معنای رایج: به این معنا که مقصود به بیعت همان معنای رایج آن است که مردم با خلیفه و دیگران انجام می دهند. و فایده آن دو چیز است:
الف: توجه مردم به لزوم بیعت با حضرت.
ب: تأیید حرکت و قیام امام زمان علیه السلام.