فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

434 : خداوند متعال چه عنایتی به جهت پیروزی حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور انجام خواهد داد؟

مطابق روایات خداوند متعال هنگام ظهور امام زمان علیه السلام امدادهای غیبی را به کمک آن حضرت خواهد فرستاد که از آن جمله است:
1- عنصر ناگهانی و غفلت دشمنان
مطابق روایات حضرت هنگامی ظهور می کنند که دشمنان همه از ظهور او غافلند و در دانش نظامی این مطلب به خوبی روشن است که چقدر عنصر غفلت و ناگهانی هجوم در پیروزی بر دشمن تأثیر دارد.
امام زمان علیه السلام در توقیعی که به شیخ مفید رحمة الله علیه فرستاد فرمود: پس همانا امر ما به طور ناگهانی است...(1163).
2- ایجاد رعب و وحشت
یکی دیگر از راه های نفوذ بر دشمن که در علم نظامی از آن بهره گیری فراوان می شود ایجاد ترس و خوف و رعب در قلوب دشمن است تا از این راه تسلیم گردند.
نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: امر الله عزوجل ان لا تستعجل به حتی یؤیده [الله ب ] ثلاثة [اجناد] الملائکة و المومنین، و الرعب(1164)؛ خداوند عزوجل امر نمود تا به آن عجله نکنی تا اینکه او - مهدی علیه السلام - را به سه لشکر تأیید نماید: ملائکه، مومنین و وحشت.
3- جذب تمام مسلمین
یکی دیگر از تأییدات الهی در حق حضرت آن است که به عنایت الهی از راهی قیام خود را شروع خواهد رد که مورد اتفاق تمام مسلمانان است از جمله آنکه:
الف:
ظهور خود را از مسجد الحرام شروع خواهد کرد که مورد اتفاق تمام مسلمانان است.
ب: خطابه ای که در مسجد الحرام هنگام ظهورش می خواند به امور مشترک و اتفاقی بین مسلمانان اشاره دارد.
ج: قیام خود را با همان شعارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع می کند.
د: مطالبه خون امام حسین علیه السلام می کند.
4- تأیید از جانب ملائکه
از جمله تأییدات الهی نسبت به حضرت مهدی علیه السلام کمک فرستادن ملائکه برای یاری حضرت و قتال به همراه حضرت بر ضد ظالمان است.
گنجی شافعی به سند خود از علی بن ابی طالب علیه السلام در حدیثی در رابطه با مهدی علیه السلام نقل کرده که فرمود: خداوند او را به سه هزار از ملائکه یاری خواهد کرد...(1165)
قندوزی حنفی از کتاب اسعاف الراغبین صبان نقل کرده که در روایات فراوان آمده است که هنگام ظهور حضرت بر بالای سر او فرشته ای ندا می دهد: این خلیفه خداست او را متابعت و پیروی کنید... و همانا خداوند متعال او را با سه هزار فرشته یاری خواهد کرد...(1166).
نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: خداوند متعال او - مهدی علیه السلام - را با سه لشکر یاری خواهد کرد: با ملائکه...(1167).
این تأیید به نوبه خود در توجه مردم به حضرت نقش به سزایی دارد زیرا هنگامی که مخالفان مشاهده کنند که حضرت مشمول نصرت فرشتگان خداوند است ترس سراسر وجود آنها را فرا گرفته و پی به الهی بودن این قیام خواهند برد و در نتیجه طوعاً و یا کرهاً خود را تسلیم حضرت می کنند.(1168)

435 : اولین مکانی که حضرت در آنجا ظهور می کند کجاست؟

مطابق روایات شیعه و اهل سنت اولین مکانی که حضرت در آنجا ظهور می کند بین رکن و مقام است.
سیوطی به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: مهدی از مدینه به سوی مکه خروج می کند، مردم از او می خواهند که از میانشان خروج کند آن گاه با او بین رکن و مقام بیعت می کنند در حالی که کراهت دارد....(1169)
شیخ طوسی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: گویا قائم را در روز عاشورا روز شنبه ایستاده بین رکن و مقام مشاهده می کنم....(1170)
این اخبار به جهت کثرت و تظافر آنها قابل اثبات تاریخی است.

436 : حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور چه عملی انجام می دهند؟

مطابق روایات بعد از ظهور بین رکن و مقام خطبه ای خوانده، آن گاه مردم را به بیعت با خود دعوت می نماید:
نعمانی به سندش از جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که در حدیثی طولانی فرمود: و قائم در آن روز در مکه است، تکیه بر بیت الحرام داده و به آن پناه می برد. آن گاه ندا می دهد: یا ایها الناس!....(1171)
مجلسی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: همانا او - امام زمان علیه السلام - به سوی مسجد الحرام به حرکت در می آید و در آنجا کنار مقام ابراهیم چهار رکعت نماز می گزارد و با تکیه بر حجر الاسود حمد خدا و ثنای او را به جای آورده و یادی نیز از پیامبر کرده و بر او درود می فرستد. آن گاه سخنی را آغاز خواهد کرد که هرگز کسی چنین سخن نگفته است....(1172)
نعمانی به سندش از امام باقر علیه السلام نقل کرده که در حدیثی فرمود: گویا بر او نظر می کنیم در حالی که بین رکن و مقام مردم با او بیعت می کنند....(1173)