فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

432 : خصوصیات جسمی امام زمان علیه السلام هنگام ظهور چگونه است؟

مطابق برخی از روایات سنی و شیعی امام زمان علیه السلام هنگام ظهور دارای صفات و خصوصیات سمی خاص است از قبیل:
1- أجلی الجبهة:
یعنی پیشانی وسیع و عریض.(1151)
2- اقنی الانف:
وسط بینی او برآمده ولی دو سوراخ آن تنگ است.(1152)
3- کان وجهه کوکب دری:
گویا صورت او همانند ستاره ای درخشان است.(1153)
4- اللون لون عربی:
با چهره ای گندم گون.(1154)
5- افرق الثنایا:
مابین دندان های او باز است.(1155)
6- اکحل العینین:
مژه های او سیاه است.(1156)
7- براق الثنایا:
با دندان های سفید.(1157)
8- أزج الحاجبین:
با ابروانی کشیده و باریک.(1158)
9- مربوع القامة:
قامتش متوسط.(1159)
10- الجسم جسم اسرائیلی:
جسم او تنومند است.(1160)
11- علی خده الایمن خال اسود:
برگونه راست او خالی سیاه است.(1161)

433 : آیا علایم قریب برای ظهور، با اینکه حضرت به طور ناگهانی ظهور می کند منافات دارد؟

مطابق برخی از روایات، ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام به طور ناگهانی خواهد بود و این از عنایات خداوند در حق آن حضرت است تا دشمنان را غافلگیر کرده و جلو تدابیر آنها را گرفته و هر گونه اقدامی را بر ضد حضرت از آنها سلب کند.
طبرسی توقیعی را از ناحیه مقدسه به شیخ مفید رحمة الله علیه نقل کرده که در آخر آن چنین آمده است: هرکس باید کاری کند که محبت ما را به خود جذب کرده و از کاری که کراهت و سخط ما را بر می انگیزد دوری کند. پس همانا امر ما یک دفعه و به طور ناگهانی اتفاق خواهد افتاد.(1162)
در توجیه اشکال فوق می گوییم:
علایم قریب برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام همانند ندای آسمانی و فرو رفتن زمین بیدا با اهلش و دیگر علایم، برای آگاهی مخلصین و مومنان است تا از قرب ظهور آگاهی داشته باشند، و لذا ظهور برای آنها ناگهانی نخواهد بود. آری عنصر اتفاق و ظهور ناگهانی برای دشمنان حضرت مهدی علیه السلام است تا از این غفلتی که خداوند در آنها قرار می دهد حضرت بتواند به مقاصد عالی خود که همان سلطه بر ظالمان و گسترش عدل و داد است برسد.

434 : خداوند متعال چه عنایتی به جهت پیروزی حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور انجام خواهد داد؟

مطابق روایات خداوند متعال هنگام ظهور امام زمان علیه السلام امدادهای غیبی را به کمک آن حضرت خواهد فرستاد که از آن جمله است:
1- عنصر ناگهانی و غفلت دشمنان
مطابق روایات حضرت هنگامی ظهور می کنند که دشمنان همه از ظهور او غافلند و در دانش نظامی این مطلب به خوبی روشن است که چقدر عنصر غفلت و ناگهانی هجوم در پیروزی بر دشمن تأثیر دارد.
امام زمان علیه السلام در توقیعی که به شیخ مفید رحمة الله علیه فرستاد فرمود: پس همانا امر ما به طور ناگهانی است...(1163).
2- ایجاد رعب و وحشت
یکی دیگر از راه های نفوذ بر دشمن که در علم نظامی از آن بهره گیری فراوان می شود ایجاد ترس و خوف و رعب در قلوب دشمن است تا از این راه تسلیم گردند.
نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: امر الله عزوجل ان لا تستعجل به حتی یؤیده [الله ب ] ثلاثة [اجناد] الملائکة و المومنین، و الرعب(1164)؛ خداوند عزوجل امر نمود تا به آن عجله نکنی تا اینکه او - مهدی علیه السلام - را به سه لشکر تأیید نماید: ملائکه، مومنین و وحشت.
3- جذب تمام مسلمین
یکی دیگر از تأییدات الهی در حق حضرت آن است که به عنایت الهی از راهی قیام خود را شروع خواهد رد که مورد اتفاق تمام مسلمانان است از جمله آنکه:
الف:
ظهور خود را از مسجد الحرام شروع خواهد کرد که مورد اتفاق تمام مسلمانان است.
ب: خطابه ای که در مسجد الحرام هنگام ظهورش می خواند به امور مشترک و اتفاقی بین مسلمانان اشاره دارد.
ج: قیام خود را با همان شعارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع می کند.
د: مطالبه خون امام حسین علیه السلام می کند.
4- تأیید از جانب ملائکه
از جمله تأییدات الهی نسبت به حضرت مهدی علیه السلام کمک فرستادن ملائکه برای یاری حضرت و قتال به همراه حضرت بر ضد ظالمان است.
گنجی شافعی به سند خود از علی بن ابی طالب علیه السلام در حدیثی در رابطه با مهدی علیه السلام نقل کرده که فرمود: خداوند او را به سه هزار از ملائکه یاری خواهد کرد...(1165)
قندوزی حنفی از کتاب اسعاف الراغبین صبان نقل کرده که در روایات فراوان آمده است که هنگام ظهور حضرت بر بالای سر او فرشته ای ندا می دهد: این خلیفه خداست او را متابعت و پیروی کنید... و همانا خداوند متعال او را با سه هزار فرشته یاری خواهد کرد...(1166).
نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: خداوند متعال او - مهدی علیه السلام - را با سه لشکر یاری خواهد کرد: با ملائکه...(1167).
این تأیید به نوبه خود در توجه مردم به حضرت نقش به سزایی دارد زیرا هنگامی که مخالفان مشاهده کنند که حضرت مشمول نصرت فرشتگان خداوند است ترس سراسر وجود آنها را فرا گرفته و پی به الهی بودن این قیام خواهند برد و در نتیجه طوعاً و یا کرهاً خود را تسلیم حضرت می کنند.(1168)