فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

431 : امام زمان علیه السلام در ظاهر با چه سنی ظهور می کنند؟

مطابق روایات شیعه و سنی امام زمان علیه السلام در حالی که ظاهر او جوان و به سن چهل سالگی است ظهور خواهند کرد. اینک به برخی از روایات اشاره می کنیم:
1- ابن صباغ مالکی به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که در حدیثی فرمود: مهدی از اولاد من با سن چهل سال است...(1148).
2- شیخ صدوق رحمة الله علیه از اباصلت هروی نقل می کند که گفت: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: قائم شما هنگام خروج چه علامتی دارد؟ حضرت فرمود: علامت او این است که او از حیث سن پیر است ولی در ظاهر جوان نشان داده می شود به حدی که هر گاه کسی به او نظر می افکند گمان می کند که او سی ساله یا کمتر است و از جمله علامات او آن است که به مرور ایام و شب ها پیر نمی شوند تا آنکه مرگ او فرا رسد(1149).
نعمانی به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اگر قائم قیام کند مردم او را انکار خواهند کرد زیرا در حالی که جوان رشیدی است به سوی آنها باز می گردد...(1150).
ممکن است روایاتی که اشاره به سن چهل سالگی دارد مقصود آن باشد که جسد و جسم او در حد کمال است؛ زیرا بدن تا چهل سالگی به کمال رشد خود می رسد. گر چه برخی روایات نیز به سن 18 سالگی و 51 سالگی اشاره کرده است ولی روایت اول از محمد بن حمیر نقل شده نه از یکی از معصومین علیهم السلام.
و روایت دوم گر چه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده ولی از صحت سند برخوردار نیست خصوصا آنکه هر دو روایت با روایات مستفیضی که دلالت بر ظاهر چهل سالگی دارد مخالف است.

432 : خصوصیات جسمی امام زمان علیه السلام هنگام ظهور چگونه است؟

مطابق برخی از روایات سنی و شیعی امام زمان علیه السلام هنگام ظهور دارای صفات و خصوصیات سمی خاص است از قبیل:
1- أجلی الجبهة:
یعنی پیشانی وسیع و عریض.(1151)
2- اقنی الانف:
وسط بینی او برآمده ولی دو سوراخ آن تنگ است.(1152)
3- کان وجهه کوکب دری:
گویا صورت او همانند ستاره ای درخشان است.(1153)
4- اللون لون عربی:
با چهره ای گندم گون.(1154)
5- افرق الثنایا:
مابین دندان های او باز است.(1155)
6- اکحل العینین:
مژه های او سیاه است.(1156)
7- براق الثنایا:
با دندان های سفید.(1157)
8- أزج الحاجبین:
با ابروانی کشیده و باریک.(1158)
9- مربوع القامة:
قامتش متوسط.(1159)
10- الجسم جسم اسرائیلی:
جسم او تنومند است.(1160)
11- علی خده الایمن خال اسود:
برگونه راست او خالی سیاه است.(1161)

433 : آیا علایم قریب برای ظهور، با اینکه حضرت به طور ناگهانی ظهور می کند منافات دارد؟

مطابق برخی از روایات، ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام به طور ناگهانی خواهد بود و این از عنایات خداوند در حق آن حضرت است تا دشمنان را غافلگیر کرده و جلو تدابیر آنها را گرفته و هر گونه اقدامی را بر ضد حضرت از آنها سلب کند.
طبرسی توقیعی را از ناحیه مقدسه به شیخ مفید رحمة الله علیه نقل کرده که در آخر آن چنین آمده است: هرکس باید کاری کند که محبت ما را به خود جذب کرده و از کاری که کراهت و سخط ما را بر می انگیزد دوری کند. پس همانا امر ما یک دفعه و به طور ناگهانی اتفاق خواهد افتاد.(1162)
در توجیه اشکال فوق می گوییم:
علایم قریب برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام همانند ندای آسمانی و فرو رفتن زمین بیدا با اهلش و دیگر علایم، برای آگاهی مخلصین و مومنان است تا از قرب ظهور آگاهی داشته باشند، و لذا ظهور برای آنها ناگهانی نخواهد بود. آری عنصر اتفاق و ظهور ناگهانی برای دشمنان حضرت مهدی علیه السلام است تا از این غفلتی که خداوند در آنها قرار می دهد حضرت بتواند به مقاصد عالی خود که همان سلطه بر ظالمان و گسترش عدل و داد است برسد.