فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

429 : چه عواملی زمینه ساز حکومت واحد جهانی است؟

ممکن است گفته شود با توجه به تشتت آرا و اختلاف مذاهب و تنوع حکومت ها و ناسازگاری آن ها نسبت به یکدیگر تشکیل حکومت واحد جهانی ممکن به نظر نمی رسد؛ چگونه می توان همه میلت ها را تحت حکومت واحدی جمع کرد.
پاسخ : نه تنها تشکیل حکومت جهانی ممکن و میسور است بلکه امری حتمی و لازم به نظر می رسد و علل و عوامل زیادی در زمینه سازی آن دخیل می باشند:
1- خطر جنگ و خونریزی که همواره مانند کابوس وحشتناکی بر سر جوامع انسانی سایه افکنده، تنها با وحدت حکومت در سطح جهان و یکپارچگی همه امت ها بر طرف می شود.
2- به تصریح دانشمندان تضاد منافع ریشه اصلی و اولی برخوردهای خونین و پیکارهای سهمگین حکومت ها با یکدیگر است. حال اگر بدانیم که شعار حکومت حضرت، عدل و انصاف برای کل جامعه بشری است همگی به سوی حکومت عدل جهانی سوق داده می شوند.
3- یکی دیگر از عوامل تشکیل حکومت جهانی تکامل عقول و ادراکات بشر است که به نوبه خود می تواند زمینه ساز حکومت جهانی گردد؛ زیرا بشر هم از ناحیه خود در راه حرکت به سوی کمال و ترقی و تکامل عقلانی است و هم در هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام به کمال نهایی خود نایل می گردد، و لذا می توانند با یکدیگر تألف کرده و به حکومت جهانی تن دهند، زیرا همه تعارض و تزاحم ها از ناحیه کم عقلی و جهل و کم خردی است.

430 : ظرفیت کلی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

شکی نیست که هر کار اجتماعی به آماده کردن ظرفیت های مناسب دارد در مورد ظهور منجی کل بشری که پدیده اجتماعی عظیمی است احتیاج به تحقق مقدمات و شرایط خاصی است؛
1- پیشرفت دینی در میان امت اسلامی و لو در طبقه خاصی از آنها.
2- گسترش انحراف عمومی در بین مردم.
3- گسترش ظلم و فساد در سطح عموم و در نتیجه دور شدن مردم از دین و متابعت از هوای نفس.
3- پیشرفت بشر در صنعت و تکولوژی.
5- آماده شدن یاران خاص حضرت برای نصرت و یاری او.

431 : امام زمان علیه السلام در ظاهر با چه سنی ظهور می کنند؟

مطابق روایات شیعه و سنی امام زمان علیه السلام در حالی که ظاهر او جوان و به سن چهل سالگی است ظهور خواهند کرد. اینک به برخی از روایات اشاره می کنیم:
1- ابن صباغ مالکی به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که در حدیثی فرمود: مهدی از اولاد من با سن چهل سال است...(1148).
2- شیخ صدوق رحمة الله علیه از اباصلت هروی نقل می کند که گفت: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: قائم شما هنگام خروج چه علامتی دارد؟ حضرت فرمود: علامت او این است که او از حیث سن پیر است ولی در ظاهر جوان نشان داده می شود به حدی که هر گاه کسی به او نظر می افکند گمان می کند که او سی ساله یا کمتر است و از جمله علامات او آن است که به مرور ایام و شب ها پیر نمی شوند تا آنکه مرگ او فرا رسد(1149).
نعمانی به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اگر قائم قیام کند مردم او را انکار خواهند کرد زیرا در حالی که جوان رشیدی است به سوی آنها باز می گردد...(1150).
ممکن است روایاتی که اشاره به سن چهل سالگی دارد مقصود آن باشد که جسد و جسم او در حد کمال است؛ زیرا بدن تا چهل سالگی به کمال رشد خود می رسد. گر چه برخی روایات نیز به سن 18 سالگی و 51 سالگی اشاره کرده است ولی روایت اول از محمد بن حمیر نقل شده نه از یکی از معصومین علیهم السلام.
و روایت دوم گر چه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده ولی از صحت سند برخوردار نیست خصوصا آنکه هر دو روایت با روایات مستفیضی که دلالت بر ظاهر چهل سالگی دارد مخالف است.