فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

428 : مراد از ظهور اصغر و اکبر چیست؟

همان گونه که برای تثبیت و جا افتادن غیبت کبرا خداوند متعال برای امام زمان علیه السلام غیبت صغرا را مقدر کرد تا زمینه برای غیبت کبرا فراهم گردد در مورد ظهور حضرت نیز گفته شده که قبل از ظهور اکبر خداوند برای ایجاد آمادگی برای آن ظهور اصغری را پیش بینی کرده است.
به این معنا که خداوند مدتی قبل از ظهور اکبر، سطح علمی مردم را در طبقات مختلف جامعه بالا می برد تا برای درک عصر حضرت مهدی علیه السلام قابلیت لازم را پیدا نمایند. این آمادگی از دو طریق حاصل می شود:
1- بالا بردن شعور و آگاهی مردم نسبت به احتیاج داشتن حکومت جهانی توحیدی.
2- بالا بردن سطح علمی مردم برای پذیرش چنین حکومتی.

429 : چه عواملی زمینه ساز حکومت واحد جهانی است؟

ممکن است گفته شود با توجه به تشتت آرا و اختلاف مذاهب و تنوع حکومت ها و ناسازگاری آن ها نسبت به یکدیگر تشکیل حکومت واحد جهانی ممکن به نظر نمی رسد؛ چگونه می توان همه میلت ها را تحت حکومت واحدی جمع کرد.
پاسخ : نه تنها تشکیل حکومت جهانی ممکن و میسور است بلکه امری حتمی و لازم به نظر می رسد و علل و عوامل زیادی در زمینه سازی آن دخیل می باشند:
1- خطر جنگ و خونریزی که همواره مانند کابوس وحشتناکی بر سر جوامع انسانی سایه افکنده، تنها با وحدت حکومت در سطح جهان و یکپارچگی همه امت ها بر طرف می شود.
2- به تصریح دانشمندان تضاد منافع ریشه اصلی و اولی برخوردهای خونین و پیکارهای سهمگین حکومت ها با یکدیگر است. حال اگر بدانیم که شعار حکومت حضرت، عدل و انصاف برای کل جامعه بشری است همگی به سوی حکومت عدل جهانی سوق داده می شوند.
3- یکی دیگر از عوامل تشکیل حکومت جهانی تکامل عقول و ادراکات بشر است که به نوبه خود می تواند زمینه ساز حکومت جهانی گردد؛ زیرا بشر هم از ناحیه خود در راه حرکت به سوی کمال و ترقی و تکامل عقلانی است و هم در هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام به کمال نهایی خود نایل می گردد، و لذا می توانند با یکدیگر تألف کرده و به حکومت جهانی تن دهند، زیرا همه تعارض و تزاحم ها از ناحیه کم عقلی و جهل و کم خردی است.

430 : ظرفیت کلی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

شکی نیست که هر کار اجتماعی به آماده کردن ظرفیت های مناسب دارد در مورد ظهور منجی کل بشری که پدیده اجتماعی عظیمی است احتیاج به تحقق مقدمات و شرایط خاصی است؛
1- پیشرفت دینی در میان امت اسلامی و لو در طبقه خاصی از آنها.
2- گسترش انحراف عمومی در بین مردم.
3- گسترش ظلم و فساد در سطح عموم و در نتیجه دور شدن مردم از دین و متابعت از هوای نفس.
3- پیشرفت بشر در صنعت و تکولوژی.
5- آماده شدن یاران خاص حضرت برای نصرت و یاری او.