فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

ابتدای ظهور

422 : از کجا که مهدی موعود ظهور نکرده باشد؟

مطابق مباحثی که قبلا به آن اشاره شد ما به مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام با خصوصیات ظاهری و باطنی اعتقاد داریم و لذا هیچ گاه در تطبیق آن اشتباه نخواهیم کرد خصوصا آنکه معجزه نیز موید و مثبت وجود او است. و امامان از اهل بیت علیه السلام نیز هر کدام خصوصیات او را ذکر نموده اند.
البته ما منکر سوء استفاده از مفهوم عالی مهدویت نیستیم چنان که از مقام منیع ربوبیت و مقام نبوت نیز سوء استفاده هایی شده است. وظیفه ما است که امام زمان علیه السلام را با تمام اوصاف مشخص شده از طرف پیامبر و امامان علیهم السلام بشناسیم تا فریب مدعیان دروغین مهدویت را نخوریم.

423 : امام زمان علیه السلام چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهی می یابیم؟

این سؤال گاه از دیدگاه شخص غیر شیعی مطرح گشته و گاه نیز از شخص شیعه امامی مطرح می گردد. در ورتی که سؤال از شخص غیر امامی مطرح گردد دو گونه می توان به او پاسخ داد:
الف: اینکه این موضوع را باید همانند سایر مسائل اجتماعی بررسی کرد به این معنا که هر گاه مصلحت اسلام و بشریت اقتضای ظهور حضرت را داشته باشد به طور حتم امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد.
ب: اینکه امام علیه السلام از آنجا که از جانب خداوند متعال مورد تأیید است دستور ظهورش را مستقیما از جانب او خواهد گرفت.
و در صورتی که سؤال از شخصی امامی است در جواب سؤال او چند طرح و نظر داده شده است:
1- اینکه آن حضرت به زمان ظهور خود به جهت روایاتی که از آباء و اجدادش رسیده آگاهی دارد. این احتمال در ادله نقلی به آن اشاره نشده است.
2- اینکه امام علیه السلام به طور اعجاز از زمان ظهورش آگاهی دارد به این نحو که خداوند هنگام رسیدن وقت ظهورش معجزه ای ایجاد خواهد کرد و با آن حضرت به وظیفه اش که همان ظهور است التفات پیدا می کند. در روایات اشاره به این احتمال شده است:
رواندی مرسلاً از امام کاظم علیه السلام در حدیثی راجع به حضرت مهدی علیه السلام نقل کرده که فرمود: اذا حان وقت خروجه انتثر ذلک العلم من نفسه، و انطقه الله عزوجل فناداه: اخرج یا ولی الله فاقتل اعداء الله، وله سیف مغمد اذا حان وقت خروجه اقتلع ذلک السیف من غمده و انطقه الله عزوجل فناداه لاسیف: اخرج یا ولی الله! فلا یحل لک ان تقعد عن اعداء الله...(1142)؛ هر گاه وقت خروج حضرت رسید علم به خروج در نفس او منتشر خواهد شد آن علم او را ندا داده که: ای ولی خدا خروج کن و دشمنان خدا را به قتل برسان و برای او شمشیری است هنگامی که وقت خروج او فرا رسد از غلافش بیرون می آید و حضرت را ندا داده می گوید: ای ولی خدا خروج کن که برای تو حلال نیست که از دشمنان خدا صرف نظر کنی... .
صدوق نیز از مفضل بن عمر نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر جابر سؤال کردم؟ حضرت فرمود: ..ان منا اماما مستترا فاذا اراد الله عزوجل اظهار أمده نکت فی قلبه نکتة و أمر بامر الله عزوجل(1143)؛ همانا از ما امامی است پنهان، هر گاه خداوند اراده کند تا او را از پرده غیبت به در آورد در قلب او علامتی می نهد، آن گاه به امر خدا سفارش خواهد کرد.
در حدیثی از امام زمان علیه السلام رسیده که فرمود: علمنا علی ثلاثة أوجه: ماض و غابر و حادث، أما الماضی فتفسیر و اما الغابر فموقوف و ام الحادث فقذف فی القلوب و نقر فی الاسماع و هو افضل علمنا...(1144)؛ علم ما اهل بیت بر سه نوع است: علم به گذشته و آینده و حادث، علم گذشته تفسیر است علام آینده موقوف است و علم حادث انداختن در قلوب و زمزمه در گوش هاست این بخش بهترین علم ماست.
3- اینکه حضرت مهدی علیه السلام با آن ذکاوت و خُبرَویتی که دارد وقت ظهور را دریابد. احتمال دوم مطابق روایات و عقل است.