فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

421 : آیه قتال چگونه بر ظهور حضرت مهدی علیه السلام دلالت دارد؟

خداوند متعال می فرماید: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله...(1138)؛ با آنان پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین همه اش مخصوص خدا باشد.
آیه فوق دلالت دارد بر اینکه باید شرک و کفر ریشه کن شود و دین همه اش مخصوص خدا باشد و هیچ مشرکی در روی زمین نماند جز آنکه کشته شده یا داخل در دین اسلام شود. این هدف هنوز تحقق نیافته است در حالی که باید تحقق یابد و فتنه از روی زمین برچیده شود و دین خالص برای خدا گردد.
مطابق روایات این هدف در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت همان گونه که در آیه 33 از سوره توبه به آن اشاره شد.
آلوسی در ذیل آیه فوق می گوید: مقصود آن است که همه ادیان باطل از بین برود یعنی یا اهل ادیان از بین رفته و هلاک شوند و یا از ترس و جهات دیگر به دین اسلام بازگردند.(1139)
آن گاه می گوید: گفته شده که تاویل آیه تاکنون محقق نشده است و در هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام تاویل آن خواهد آمد و در آن عصر هیچ مشرکی بر روی زمین باقی نخواهد ماند.(1140)
از امام صادق علیه السلام در مورد آیه فوق سؤال شد، حضرت فرمود: لم یجی ء تاویل هده الایة ولو قد قام قائمنا بعد سیری من یدرکه ما یکون من تاویل هذه الایة و لیبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله ما بلغ اللیل حتی لا یکون مشرک علی ظهر الارض...(1141)؛ هنوز تاویل آیه نیامده است و اگر قائم ما قیام کند زود است کسانی که او را درک می کنند تاویل این آیه را ببینند. البته دین محمد به تمام نقاطی که شب پوشش آرام بخش خود را بر آن می افکند خواهد رسید تا اینکه در سراسر زمین شرک و بت پرستی باقی نماند.

ابتدای ظهور

422 : از کجا که مهدی موعود ظهور نکرده باشد؟

مطابق مباحثی که قبلا به آن اشاره شد ما به مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام با خصوصیات ظاهری و باطنی اعتقاد داریم و لذا هیچ گاه در تطبیق آن اشتباه نخواهیم کرد خصوصا آنکه معجزه نیز موید و مثبت وجود او است. و امامان از اهل بیت علیه السلام نیز هر کدام خصوصیات او را ذکر نموده اند.
البته ما منکر سوء استفاده از مفهوم عالی مهدویت نیستیم چنان که از مقام منیع ربوبیت و مقام نبوت نیز سوء استفاده هایی شده است. وظیفه ما است که امام زمان علیه السلام را با تمام اوصاف مشخص شده از طرف پیامبر و امامان علیهم السلام بشناسیم تا فریب مدعیان دروغین مهدویت را نخوریم.