فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

416 : آیه وعد چگونه بر ظهور موعود جهانی دلالت دارد؟

خداوند متعال می فرماید: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون(1113)؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند .
آیه فوق مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام و عصر حکومت جهانی توحیدی است. و شواهد و قرائن آن عبارت است از:
1- با آیات دیگر که ظهور در غلبه دین اسلام در آخرالزمان بر سایر ادیان دارد سازگاری و مناسبت دارد.
2- کلمه الارض که با الف و لام جنس آمده، بدون قرینه ای بر انصراف آن به سرزمین خاص و معین، حمل بر تمام روی زمین می شود.(1114)
3- تبدیل خوف به امنیت کامل تاکنون انجام نگرفته است و این تنها با حکومت گسترده مومنین بر روی زمین انجام می گیرد.
4- با مراجعه به روایاتی که در ذیل آیه فوق رسیده این معنا تأیید می گردد.
قرطبی در ذیل آیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: در آن روز بر روی زمین خانه ای نیست جز آنکه خداوند کلمه اسلام را در آن وارد خواهد ساخت.(1115)
سدیّ از ابن عباس نقل کرده که آیه در مورد آل محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است.(1116)
از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود: آیه در شأن حضرت قائم علیه السلام است.(1117)
از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده که فرمود: آیه درباره قائم و اصحاب اوست.(1118)
5- در زمان خلافت خلفای اربعه نیز امنیت کامل در سرتاسر جهان پدید نیامد خصوصا آنکه دو دشمن قدرتمند ایران و روم اسلام را تهدید می کردند و لذا در طول سی سال جنگ های زیادی به وقوع پیوست.
فضل می گوید: ...به امام صادق علیه السلام عرض کردم: این نواصب گمان می کنند که آیه در شأن ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام نازل شده است. حضرت فرمود: خداوند قلوب ناصبه را هدایت نمی کند، چه زمانی دین مرضی خدا و رسول تثبیت شده است و امر آن انتشار یافته و خوف و شک از قلوب و سینه های مردم در عهد یکی از آن سه خلیفه و در عهد علی علیه السلام با ارتداد مردم بیرون رفته است. چه فتنه هایی که در ایام آنها برانگیخته شد، و چه جنگ هایی به آنها نسبت داده شده است که بین آنان و کفار واقع شد.(1119)

417 : آیه ارسال رسول چگونه بر ظهور امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟

خداوند متعال می فرماید: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون(1120)؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه آیین ها غالب گرداند هر چند مشرکان کراهت داشته باشند. مقصود از هدایت در آیه، هدایت الهی است که رسول خود را بر آن مبعوث کرده و مراد از دین حق نیز همان دین اسلام است. و ضمیر در لیظهره به دین اسلام بر می گردد نه رسول خدا صلی الله علیه و آله زیرا مرجعی نزدیک تر از کلمه رسول است. و نیز تناسب بین غالب که دین اسلام است با مغلوب که ادیان دیگر است برقرار می شود.
فخر رازی می گوید: در زمان حضرت عیسی و حضرت مهدی علیه السلام محقق می شود.(1121)
طبری می گوید: در زمان نزول حضرت عیسی علیه السلام تمام ادیان باطل و نابود شده و تنها دین اسلام بر همه ادیان غالب خواهد شد.(1122)
از سعید بن جبیر روایت شده که آیه مربوط به مهدی علیه السلام از اولاد فاطمه علیها السلام است که خداوند او را بر همه ادیان غالب خواهد کرد.(1123)
ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق روایت کرده که فرمود: به خدا سوگند تاویل آیه هنوز تحقق نیافته و نخواهد یافت تا آنکه قائم خروج کند. و هنگامی که خروج کرد کافر به خدای عظیم در روی زمین باقی نمی ماند.(1124)

418 : آیه وراثت چگونه بر ظهور امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟

خداوند متعال می فرماید: و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون(1125)؛ ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد.
مقصود از زبور در آیه، زبور داوود و مراد از ذکر تورات است. در زبور می خوانیم: زیرا که شریران منقطع می شوند ولی متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد، و حال اندک است که شریر نیست می شود، هر چند مکانش را استفسار نمایی ناپدید خواهد شد، اما متواضعان وارث زمین شده و از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد.(1126)
و در آیه 29 از مزمور داوود آمده است: صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن تا ابد سکونت خواهند داشت.
مقصود از کلمه الارض در آیه فوق مطلق زمین دنیا و آخرت بهشت است؛ زیرا تخصیص آن به زمین دنیا بدون وجه است.(1127)
و مقصود از عبادی الصالحون معنای عامی است که شامل هر زمان و مکان و هر قومی خواهد شد، و مصداق اکمل و اتم آن مطابق روایات زمانی است که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. در آن زمان است که تمام کره زمین در اختیار بندگان صالح خداوند قرار خواهد گرفت.
ابن کثیر می گوید: خداوند در آیه شریفه بشارت می دهد بر بندگان صالح خود که در دنیا و آخرت آنان را سعادتمند کرده و آنان را وارث زمین و بهشت گرداند.(1128)
آلوسی می گوید: اگر بگوییم که این آیه مربوط به عصر مهدی و نزول عیسی است به اقوال دیگر احتیاجی نیست.(1129)
و لذا در ذیل آیه روایاتی نقل شده که دلالت بر انطباق آیه بر عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام دارد.
ثوبان از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: خداوند برای من زمین را جمع نمود. پس من مشرق ها ومغرب های آن را مشاهده کردم و امت من زود است که به آن خواهند رسید.(1130)
امام باقر علیه السلام فرمود: مقصود از عبادی الصالحون اصحاب مهدی علیه السلام در آخرالزمان است.(1131)