فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

408 : مسیح دجال کیست؟

لقب مسیح همان گونه که بر پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السلام اطلاق می شود بر دجال نیز اطلاق می گردد، ولی وقتی به صورت مطلق و بدون قید آورده شود همان حضرت عیسی علیه السلام مراد است. در ظاهر، مسیح دجال همان دجال معروف است. ولی در وجه تسمیه دجال به مسیح احتمالاتی داده شده است:
1- چون با پرچم مسیحیت ظهور خواهد کرد.
2- قیام او همه زمین را فرا می گیرد و گویا آن را مسح می کند.
3- از آنجا که حضرت مسیح با او به مقابله می پردازد به او نیز مسیح اطلاق شده است.

409 : سفیانی کیست؟

در روایات اهل بیت علیه السلام سخن از خروج سفیانی به عنوان یکی از علایم حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام به میان آمده است:
شیخ طوسی رحمة الله علیه به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: خروج سفیانی از علایم حتمی ظهور است.(1081)
از مجموعه روایات شیعه و اهل سنت به دست می آید که سفیانی، شخصی از معاندین است که به قصد مقابله با امام زمان علیه السلام بر می خیزد و در سرزمینی به نام بیدا به امر خداوند با لشکریانش به زمین فرو خواهند رفت.
مسلم به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: شخصی به خانه خدا پناه می برد، آن گاه لشکری به سوی او فرستاده می شود، هنگامی که به بیدا رسیدند به زمین فرو خواهند رفت.(1082)
نعمانی نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: برای قائم پنج علامت است، از آن جمله خسف بیدا را بر می شمارد.(1083)
نعمانی در جایی دیگر از جمله علایم ظهور را خروج سفیانی و خسف بیدا می داند.(1084)

410 : معرکه هرمجدون چیست؟

برخی از دانشمندان، یکی از علایم ظهور حضرت مهدی علیه السلام را وقوع معرکه جنگی در منطقه ای به نام هرمجدون و به تعبیر روایات قرقیسیا می دانند. این قضیه حتی در کتب اهل کتاب نیز به آن اشاره شده است.(1085)
اهل کتاب از یهود و نصارا این معرکه جنگی را بس عظیم و خطرناک می دانند که در پایان تاریخ بشر اتفاق خواهد افتاد.
هرمجدون کلمه ای است مشتق از هر به معنای کوه، و مجدو که اسم وادی یا کوه کوچکی در شمال فلسطین است. اهل کتاب را گمان بر این است که مساحت معرکه این جنگ از منطقه مجدو در شمال فلسطین تا ایدوم در جنوب امتداد دارد که حدود دویست میل است.(1086)
آنان معتقدند که در این جنگ لشکری با حدود 400 ملیون نفر شرکت خواهند داشت.(1087) لشکری که از عراق، ایران، لیبی، سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل شده است.(1088)
دکتر عبدالکریم زبیدی می گوید: ... این حادثه همان حادثه بزرگی است که قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت، و در روایات از آن به معرکه قرقیسیا یاد شده است. در آن واقعه میلیون ها لشکر از آمریکا، اروپا، روسیه، ترکیه، مصر و دولت های مغرب عربی، و لشکریانی از شهرهای شام یعنی سوریه، اردن، لبنان، فلسطین و اسرائیل شرکت خواهند داشت. همگی در منطقه ای به نام قرقیسیا از بلاد شام با هم مواجه خواهند داشت و سفیانی در این هنگام خروج خواهد کرد....(1089)
کلینی به سند خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده که به میسر فرمود: ای میسر! چه مقدار بین شما و قرقیسیا فاصله است؟ عرض کرد: نزدیک شاطی ءالفرات است. حضرت فرمود: أما أنه سیکون بها وقعة لم یکن مثلها منذ خلق الله تبارک و تعالی السموات و الارض و لا یکون مثلها ما دامت السموات و الارض. مأدبة للطیر تشبع منها سباع الارض و طیور الاسماء...(1090)؛ آگاه باش که در آن مکان واقعه ای اتفاق خواهد افتاد که نظیر آن از زمان خلقت آسمان ها و زمین از جانب خداوند تبارک و تعالی اتفاق نیفتاده است و نخواهد افتاد. آنجا محل پذیرایی پرندگان خواهد بود. درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر خواهند شد.
از مجموعه روایات در این باب به خوبی استفاده می شود که در این جنگ فرمانده عملیاتی این جنگ از جانب دشمنان اسلام، شخصی به نام سفیانی است. او کسی است که به کمک مراکز جاسوسی یهود و آمریکا در میان مردم تفرقه انداخته و مردم را بر ضد شیعیان اهل بیت تحریک خواهد کرد، و نیز بعد از پناه بردن امام زمان علیه السلام به کعبه با عده ای از یاران خود در صدد مقابله با حضرت برآمده که خود او با لشکریانش در منطقه ای به نام بیدا به زمین فرو خواهند رفت.
در همین جنگ است که بنیه یهود از هم پاشیده شده و بسیاری از آنها نابود خواهند شد.
بخاری به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: قیامت بر پا نمی شود تا آنکه شما با یهود بجنگید در آن هنگام به حدی از آنان کشته خواهد شد که حتی سنگی که یک یهودی در آن پناه گرفته می گوید: ای مسلمان! این یهودی است که در کنار من پناه گرفته او را به قتل برسان.(1091)