فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

407 : مقصود از نفس زکیه که قبل از ظهور کشته خواهد شد کیست؟

در روایات شیعه به علامتی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام به عنوان قتل نفس زکیه اشاره شده است که بعد از این جنایت، حضرت ظهور خواهند کرد.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: لیس بین قائم آل محمد و بین قتل النفس الزکیه الا خمسة عشر لیلة(1076)؛ بین قیام قائم علیه السلام و کشته شدن نفس زکیه بیش از پانزده شبانه روز فاصله نیست.
شیخ مفید رحمة الله علیه می گوید: از جمله علایم ظهور، کشته شدن نفس زکیه در پشت کوفه با هفتاد نفر از صالحین است.(1077)
از برخی روایات، نفس زکیه دیگری نیز استفاده می شود که مأمور تبلیغ از طرف امام زمان علیه السلام است که بین رکن و مقام به شهادت خواهد رسید.(1078)
برخی ممکن است گمان کنند که نفس زکیه که در این روایات به شهادت آن اشاره شده همان محمد بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب است که در زمان منصور عباسی قیام کرد تا حق اهل بیت علیه السلام را از ظالمان بستاند. ولی شواهد و قرائن موجود بر خلاف این احتمال را دلالت دارد:
1- در برخی روایات اشاره به کشته شدن نفس زکیه بین رکن و مقام دارد که محمد بن عبدالله بن الحسن در آن نقطه به شهادت نرسیده است.
2- مطابق برخی روایات بین ظهور حضرت و کشته شدن نفس زکیه پانزده شب فاصله است.
3- کشته شدن محمد بن عبدالله بن الحسن قبل از ولادت حضرت مهدی علیه السلام بوده است و لذا نمی توان آن را از علایم ظهور دانست.
4- محمد بن عبدالله نیَّت خالص از عملکرد خود نداشته است، و لذا بنابر نقل مقاتل الطالبین ادعای مهدویت نمود و پدرش نیز او را بعد از زوال دولت بنی امیه و قبل از تاسیس دولت بنی عباس به عنوان مهدی معرفی کرد.(1079)
5- در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: بعد از کشته شدن نفس زکیه صاحب امر ظهور خواهد کرد.(1080) که در بعدیت نزدیک ظهور دارد.

408 : مسیح دجال کیست؟

لقب مسیح همان گونه که بر پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السلام اطلاق می شود بر دجال نیز اطلاق می گردد، ولی وقتی به صورت مطلق و بدون قید آورده شود همان حضرت عیسی علیه السلام مراد است. در ظاهر، مسیح دجال همان دجال معروف است. ولی در وجه تسمیه دجال به مسیح احتمالاتی داده شده است:
1- چون با پرچم مسیحیت ظهور خواهد کرد.
2- قیام او همه زمین را فرا می گیرد و گویا آن را مسح می کند.
3- از آنجا که حضرت مسیح با او به مقابله می پردازد به او نیز مسیح اطلاق شده است.

409 : سفیانی کیست؟

در روایات اهل بیت علیه السلام سخن از خروج سفیانی به عنوان یکی از علایم حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام به میان آمده است:
شیخ طوسی رحمة الله علیه به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: خروج سفیانی از علایم حتمی ظهور است.(1081)
از مجموعه روایات شیعه و اهل سنت به دست می آید که سفیانی، شخصی از معاندین است که به قصد مقابله با امام زمان علیه السلام بر می خیزد و در سرزمینی به نام بیدا به امر خداوند با لشکریانش به زمین فرو خواهند رفت.
مسلم به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: شخصی به خانه خدا پناه می برد، آن گاه لشکری به سوی او فرستاده می شود، هنگامی که به بیدا رسیدند به زمین فرو خواهند رفت.(1082)
نعمانی نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: برای قائم پنج علامت است، از آن جمله خسف بیدا را بر می شمارد.(1083)
نعمانی در جایی دیگر از جمله علایم ظهور را خروج سفیانی و خسف بیدا می داند.(1084)