فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

396 : آیا طول عمر امکان عملی داشته است؟

فلاسفه و متکلمین می گویند: قوی ترین دلیل بر امکان شی ء وقوع آن در خارج است. در مورد طول عمر همین قانون جاری است. بهترین دلیل بر امکان آن رجوع به تاریخ گذشته است. چه بسیار افرادی که در طول تاریخ عمرهای بسیار طولانی داشته اند که طول عمر حضرت مهدی علیه السلام نیز یکی از آنها است.
خداوند متعال درباره حضرت نوح علیه السلام می فرماید: و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما(1063)؛ و هر آینه ما نوح را به سوی قومش فرستادیم پس او در میان آنها هزار سال به جز پنجاه سال [نه صد و پنجاه سال ] درنگ کرد.
مطابق نظر مسلمانان و مسیحیان، حضرت مسیح علیه السلام تاکنون زنده بوده و در آخرالزمان از آسمان فرود خواهد آمد. و مطابق نظر اسلامی پشت سر امام زمان علیه السلام نماز به جای خواهد آورد.

397 : آیا در روایات اهل سنت به طول عمر اشخاص اشاره شده است؟

عجب است که اهل سنت اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام را به جهت طول عمر آن حضرت قبول نمی کنند در حالی که در صحیح ترین مصادر حدیثی خود روایاتی را آورده اند که در آن به قضایا و اشخاصی اشاره شده که عمرهای بسیار طولانی داشته و دارند. از آن جمله حدیث معروف به حدیث جساسه است که در صحیح مسلم به طور تفصیل از آن یاد شده است.
در آن حدیث به طور تفصیل اشاره به وجود شخصی به نام دجال شده که با عمری بسیار طولانی غایب از دیدگان مردم و در جزیره ای از دریا زندگی می کند و در برهه ای از زمان به نهضتی باطل دست خواهد زد.(1064)

398 : آیا کسانی در امت های پیشین عمر طولانی داشته اند؟

آری، با مراجعه به تاریخ پی می بریم که کسانی عمرهای بسیار طولانی داشته اند از قبیل:
1- خضر نبی که هزاران سال عمر کرده(1065) و هنوز زنده است.
2- لقمان بن عاد که 3500 سال عمر داشته است.(1066)
3- لقمان حکیم با 4000 سال یا بنابر نقلی دیگر، هزار سال.
4- نوح پیامبر با 2500 سال.
5- شیث فرزند آدم با 912 سال.(1067)
6- حضرت آدم علیه السلام با 930 سال.(1068)
7- ادریس نبی با 862 سال.(1069)
8- سلیمان نبی با 712 سال.(1070)
9- سام پسر نوح با 600 سال.(1071)
و دیگران.