فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

387 : چه تألیفاتی درباره دعای ندبه نوشته شده است؟

دانشمندان و محققان این دعای شریف را مورد توجه خود قرار داده و بر آن شروح و حواشی نوشته اند. اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- شرح دعای ندبه از صدر الدین محمد حسنی مدرس یزدی.
2- عقد الجمان لندبة صاحب الزمان از میرزا عبدالرحیم تبریزی.
3- وسیلة القربة فی شرح دعاء الندبة از شیخ علی خوئی.
4- شرح دعای ندبه از ملا حسن تربتی سبزواری.
5- النخبة فی شرح دعاء الندبة از سید محمود مرعشی.
6- شرح یا ترجمه دعای ندبه از سردار کابلی.
7- معالم القربة فی شرح دعاء الندبة از محدث ارموی.
8- وظائف الشیعة فی شرح دعاء الندبة از ادیب اصفهانی.
9- کشف الکربة از محدث ارموی.
10- نوید بامداد پیروزی از موسوی خرم آبادی.
11- شرح و ترجمه دعای ندبه از محب الاسلام.
12- نصرة المسلمین از عبدالرضا خان ابراهیمی.
13- فروغ الولایة از آیت الله صافی.
14- الکلمات النخبة از عطائی اصفهانی.
15- رسالة حول دعاء الندبة از محمد تقی تستری.
16- رسالة حول دعاء الندبة از میرجهانی اصفهانی.
17- سند دعاء الندبة از سید یاسین الموسوی.
18- شرحی بر دعای ندبه از علوی طالقانی.
و دیگر شروح و رساله ها در رابطه با دعای ندبه.

388 : چه دعاهایی در عصر غیبت امام زمان علیه السلام درباره حضرت مستحب است؟

ادعیه درباره امام زمان علیه السلام بسیار است، که می توان به برخی از آنها فهرست وار اشاره نمود:
1- دعایی از امام صادق علیه السلام.(1033)
2- دعای غریق.(1034)
3- دعای بعد از هر فریضه در ماه رمضان.
4- دعای عهد صغیر.(1035)
5- دعا عهد.(1036)
6- دعا بعد از نماز ظهر.(1037)
7- دعا بعد از نماز عصر.(1038)
8- دعای شب نیمه شعبان.(1039)

389 : در چه مکان هایی سفارش دعا برای امام زمان علیه السلام شده است؟

مطابق روایات در برخی از مکان های مقدس سفارش خاص به جهت دعا برای امام زمان علیه السلام شده است از آن جمله:
1- مسجد الحرام.(1040)
2- سرداب مقدس.
3- مقامات منسوب به حضرت از قبیل مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد صعصعه و مسجد جمکران.
4- حرم امام حسین علیه السلام.(1041)
5- حرم امام رضا علیه السلام.(1042)
6- حرم عسکریین علیهما السلام در سامرا.(1043)
7- حرم هر یک از امامان به طور عموم.(1044)
8- عرفات در محل وقوف.(1045)