فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

386 : آیا جمله و عرجت بروحه مخالف با معراج جسمانی است؟

برخی می گویند: جمله و عرجت بروحه الی سمائک که در دعای ندبه آمده مخالف با اجماع و آیات و روایاتی است که دلالت بر معراج جسمانی دارد لذا از این جهت در صدد برآمده اند تا در انتساب این دعا به امام خدشه وارد کنند.
پاسخ :
صحیح در این جمله: عرجت به الی سمائک است نه بروحه و لذا دلالت بر معراج روحانی ندارد شاهد این مطلب چند قرینه است:
1- محدث نوری رحمة الله علیه در کتاب تحیة الزائر می گوید: در نسخه ای که من از مزار محمد بن مشهدی دارم: عرجت به الی سمائک ثبت شده است.(1031)
2- شیخ عباس قمی رحمة الله علیه نیز در کتاب هدیة الزائر عبارت استاد خود حاجی نوری را نقل کرده و آن را تأیید نموده است.
3- الان نیز نسخه ای خطی و نفیس از کتاب مزار محمد بن مشهدی موجود است که در آن و عرجت به ثبت شده است.
4- جمله های دیگر در دعا نیز مؤید معراج جسمانی است از قبیل: و أوطأته مشارقک و مغاربک و سخرت له البراق.
5- بر فرض صحت نسخه و عرجت بروحه این جمله دلالت بر معاد روحانی فقط ندارد، از باب استهدام لفظ موضوع برای جزء و اراده کل، مقصود معراج جسمانی و روحانی است. از قبیل اینکه گفته می شود: روحی لک الفدآء. مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی می گوید: گاهی کلمه روح را در معنای جسم با روح به کار می برند به جهت ارتباط بین حال و محل یا علاقه ملابست که بین آن دو است....(1032)

387 : چه تألیفاتی درباره دعای ندبه نوشته شده است؟

دانشمندان و محققان این دعای شریف را مورد توجه خود قرار داده و بر آن شروح و حواشی نوشته اند. اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- شرح دعای ندبه از صدر الدین محمد حسنی مدرس یزدی.
2- عقد الجمان لندبة صاحب الزمان از میرزا عبدالرحیم تبریزی.
3- وسیلة القربة فی شرح دعاء الندبة از شیخ علی خوئی.
4- شرح دعای ندبه از ملا حسن تربتی سبزواری.
5- النخبة فی شرح دعاء الندبة از سید محمود مرعشی.
6- شرح یا ترجمه دعای ندبه از سردار کابلی.
7- معالم القربة فی شرح دعاء الندبة از محدث ارموی.
8- وظائف الشیعة فی شرح دعاء الندبة از ادیب اصفهانی.
9- کشف الکربة از محدث ارموی.
10- نوید بامداد پیروزی از موسوی خرم آبادی.
11- شرح و ترجمه دعای ندبه از محب الاسلام.
12- نصرة المسلمین از عبدالرضا خان ابراهیمی.
13- فروغ الولایة از آیت الله صافی.
14- الکلمات النخبة از عطائی اصفهانی.
15- رسالة حول دعاء الندبة از محمد تقی تستری.
16- رسالة حول دعاء الندبة از میرجهانی اصفهانی.
17- سند دعاء الندبة از سید یاسین الموسوی.
18- شرحی بر دعای ندبه از علوی طالقانی.
و دیگر شروح و رساله ها در رابطه با دعای ندبه.

388 : چه دعاهایی در عصر غیبت امام زمان علیه السلام درباره حضرت مستحب است؟

ادعیه درباره امام زمان علیه السلام بسیار است، که می توان به برخی از آنها فهرست وار اشاره نمود:
1- دعایی از امام صادق علیه السلام.(1033)
2- دعای غریق.(1034)
3- دعای بعد از هر فریضه در ماه رمضان.
4- دعای عهد صغیر.(1035)
5- دعا عهد.(1036)
6- دعا بعد از نماز ظهر.(1037)
7- دعا بعد از نماز عصر.(1038)
8- دعای شب نیمه شعبان.(1039)