فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

372 : آیا کنیه اباصالح دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟

برخی ممکن است برای اثبات ازدواج و اولاددار بودن حضرت مهدی علیه السلام به کنیه اباصالح استدلال کنند یعنی پدر صالح، که این دلالت بر وجود فرزندی به نام صالح برای حضرت ارد.
پاسخ :
اولا:
ممکن است که تکنی حضرت به این کنیه به جهت آن باشد که امام زمان علیه السلام پدر و مجری اصلاح جامعه است، او تنها کسی است که به اذن و اراده الهی جامعه بشری را در سطح کره زمین اصلاح خواهد کرد. همان گونه که در روایتی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره خود علی بن الی طالب علیه لسلام فرمود: من و علی دو پدر این امتیم.
ثانیا:
کلمه اب در لغت عرب تنها به معنای پدر نیست بلکه به معنای صاحب نیز آمده است. ((اباصالح یعنی کسی که صلحایی در اختیار دارد.
ثالثا:
ممکن است که این کنیه از آیه و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون(1011) گرفته شده باشد.

دعای ندبه

373 : آیا دعای ندبه نزد علما معتبر است؟

روش عرف و عقلا در مسائل تاریخی قبول هر خبری است که در کتب تاریخی معتبر یا مشهور نقل شده باشد. ولی علمای اسلام در قبول اخبار و روایاتی که مربوط به احکام شرع و معارف دینی است به این مقدار اکتفا نمی کنند، بلکه در صدد بحث و تحقیق برآمده و در سند احادیث و عدالت و وثاقت راویان حدیث بررسی کامل می کنند، و مادامی که اطمینان کامل و وثوق به احادیث پیدا نکنند به آن عمل نمی نمایند.
این دقت و تحقیق به جهت حصول اطمینان به صدور حدیث از معصوم در مورد تکالیف الزامی، اعم از وجوب و حرمت دو چندان می شود، ولی در مورد مستحبات احتیاج مبرم به این گونه بررسی نیست. مورد ادعیه از این قسم است، زیرا به جهت استحباب قرائت آن احتیاج مبرمی به بررسی سندی ندارد، بلکه قرائت آن به رجا و امید مطلوبیت کافی است و می توان از قوت متن و الفاظ و مضامین دعا پی به اعتبار آن برد؛ زیرا این مضامین در آیات و روایات معتبر نیز وارد شده است. خصوصا آنکه مطابق اخبار من بلغ که دلالت بر تسامح در ادله سنن و مستحبات دارد، احتیاج چندانی به بررسی سند ادعیه مستحبه نیست.