فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

371 : در برخی از روایات بر اهل و عیال حضرت اشاره شده، آیا این دلالت بر ازدواج دارد؟

محمد بن مشهدی در مزار از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: گویا نزول قائم در مسجد سهله را با اهل و عیالش مشاهده می کنم.(1009)
پاسخ :
1- دعاها و روایات قابل جمع با اولاد حضرت هنگام ظهور یا بعد از آن است.
سید جعفر مرتضی عاملی می گوید: چه بسا مراد، اولاد حضرت بعد از ظهور باشد آن گونه که از سیاق کلام در اکثر روایات استفاده می شود.(1010)
2- تعبیر به آل بیت امام زمان علیه السلام که در برخی از ادعیه وارد شده با آباء و اجداد آن حضرت نیز سازگاری دارد.

372 : آیا کنیه اباصالح دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟

برخی ممکن است برای اثبات ازدواج و اولاددار بودن حضرت مهدی علیه السلام به کنیه اباصالح استدلال کنند یعنی پدر صالح، که این دلالت بر وجود فرزندی به نام صالح برای حضرت ارد.
پاسخ :
اولا:
ممکن است که تکنی حضرت به این کنیه به جهت آن باشد که امام زمان علیه السلام پدر و مجری اصلاح جامعه است، او تنها کسی است که به اذن و اراده الهی جامعه بشری را در سطح کره زمین اصلاح خواهد کرد. همان گونه که در روایتی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره خود علی بن الی طالب علیه لسلام فرمود: من و علی دو پدر این امتیم.
ثانیا:
کلمه اب در لغت عرب تنها به معنای پدر نیست بلکه به معنای صاحب نیز آمده است. ((اباصالح یعنی کسی که صلحایی در اختیار دارد.
ثالثا:
ممکن است که این کنیه از آیه و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون(1011) گرفته شده باشد.

دعای ندبه