فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

367 : آیا قول به عدم ازدواج حضرت با سنت محمدی صلی الله علیه و آله منافات دارد؟

در مورد سؤال فوق گر چه مطابق روایات نبوی نکاح از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله شمرده شده است ولی گاهی مصلحت أهم که همان غیبت و استتار تام حضرت از عموم مردم است اقتضا دارد که امر ازدواج تحقق پیدا نکند. می دانیم که در مورد تزاحم ملاکات، همیشه ملاک اهم بر ملاک مهم پیشی می گیرد. خصوصا آنکه روایاتی وجود دارد که مفاد آن این است که در آخر الزمان در صورت امکان عزوبت و زن نگرفتن ترجیح دارد.

368 : در صورت قول به عدم ازدواج، به روایت مفضل بن عمر چگونه پاسخ می دهید؟

کسانی که قائل به ازدواج حضرتند به روایت مفضل بن عمر تمسک کرده اند. او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: ... از مکان او هیچ یک از اولاد و غیر اولادش اطلاع نمی یابد مگر مولایی که متولی امر اوست.(999)
پاسخ :
1- این روایت را به همین مضمون نعمانی در کتاب الغیبة نقل کرده ولی به جای کلمه ولد کلمه ولی آورده است، به این شکل: و لا یطلع علی موضعه احد من ولی و لا غیره(1000)؛ و بر موضع او کسی از ولی و غیر ولی اطلاع نمی یابد.
2- در روایت نیامده که الان امام زمان دارای همسر و فرزند است، و لذا از این جهت اجمال دارد ممکن است که مراد فرزندانی باشند که در آستانه ظهور یا بعد از آن به دنیا می آیند.
3- ممکن است که این گونه تعبیر از باب مبالغه در خفای شخص باشد، یعنی حتی در صورتی که حضرت فرزند می داشت کسی از جایگاه او اطلاع نداشت.

369 : آیا روایت احمد بن محمد بن یحیی انباری بر ازدواج امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟

برخی برای اثبات ازدواج و اولاد حضرت و مکان دائمی او به روایت احمد بن محمد بن یحیی انباری استدلال کرده اند. در این روایت که مفصل است اشاره به پنج شهر شده که محل اقامت فرزندان و نسل امام زمان علیه السلام است.(1001)
پاسخ : روایت انباری را عده زیادی تضعیف نموده و به صورت جزم رد کرده اند، از آن جمله می توان به این افراد اشاره کرد:
1- آقا بزرگ تهرانی.(1002)
2- سید نعمت الله جزایری.(1003)
3- شیخ محمد تقی شوشتری.(1004)
شیخ آقا بزرگ تهرانی می گوید: این حکایت تنها از طریق وجادت به دست ما رسیده و ما حکایت کننده قصه را نمی شناسیم جز آنکه او مرد محترمی در آن مجلس بوده است. سند و متن آن مشتمل بر تناقضات و امور عجیب و غریب است که می توان آنها را انکار نمود... و غرض علما در نقل این حکایات مجرد انس گرفتن به یاد حبیب و ذکر دیار و شنیدن آثار اوست....(1005)