فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

365 : آیا در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدرکی وجود دارد؟

در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدرکی از ناحیه اهل بیت علیه السلام به دست ما نرسیده است جز این که سید بن طاووس فرمود: اگر خواستی به مسجد سهله بروی آن را در میان مغرب و عشای شب چهارشنبه قرار بده که این وقت از دیگر وقت ها برتر است.(994)
محدث نوری در این مورد می گوید: اما مستند چهل شب همان عمومات است.(995)
مقصود ایشان از عمومات روایاتی است که بر عدد چهل و عمل چله گیری آثار مترتب کرده است.

ازدواج امام مهدی علیه السلام

366 : آیا طبق قاعده، امام زمان علیه السلام ازدواج کرده است؟

مطابق نظریه خفای شخص باید ملتزم به عدم ازدواج شد؛ زیرا طبق این نظریه او از همه افراد مخفی است و ازدواج احتیاج به ارتباط با مردم دارد و این به نوبه خود با حکمت و فلسفه غیبت سازگاری ندارد و مطابق نظریه خفای عنوان می توان ملتزم به ازدواج حضرت شد، خصوصا آنکه مطابق با سنت اسلامی است. آنچه به نظر می رسد ترجیح قول اول است، به جهت:
1- روایات بسیار بر خفای شخص.(996)
2- گر چه در روایت عمری اشاره شده که مردم حضرت را در موسم حج می بینند ولی نمی شناسند،(997) اما این روایت از امام نقل نشده و نیز اختصاص به موسم حج دارد.
3- قرار است که حضرت در غیبت تام به سر برد.
4- اگر ازدواج صورت گرفته بود باید در یک مورد هم که شده سفرا و وکلای ناحیه مقدسه به آن اشاره می کردند.
5- مسعودی از علی بن ابی حمزه نقل کرده ما به امام رضا علیه السلام عرض کردیم: برای ما روایت شده که امام از دنیا نمی رود تا نسل خود را ببیند؟ امام رضا علیه السلام به او فرمود: آیا در خصوص این حدیث برای شما روایت نشده: الا القائم؛ به جز قائم.(998)